Mu Mới ra, MuWakeUP Full Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Mu đông người - uy tín - lâu dài

Trang chủ: http://muwake-up.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muwakeupss6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Khai Mở Máy Chủ Luyện Ngục

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 21/07/2022 (10h) - Open Beta: 22/07/2022 (19h)