Mu Mới ra, Nam Định - Season 6 Exp 350x - Drop 10% - Không wedshop, cày cuốc

Trang chủ: https://munamdinh.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61552340488193

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Davias

Loại Mu: Reset In Game, Exp 350x, Drop 10%

Alpha Test: 30/10/2023 (10h) - Open Beta: 01/11/2023 (19h)