Mu Mới ra, Phong Thần - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Máy chủ giải trí xuân Nhâm Dần
Mu Mới ra, Phong Thần - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Máy chủ giải trí xuân Nhâm Dần

Trang chủ: https://muphongthan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6vietnam

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phong Thần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 02/02/2022 (10h) - Open Beta: 03/02/2022 (13h)