Mu Mới ra, RA MẮT CỤM MÁY CHỦ 2 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL CUSTOM - EVENT - TÍNH NĂNG SK
Mu Mới ra, RA MẮT CỤM MÁY CHỦ 2 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL CUSTOM - EVENT - TÍNH NĂNG SK

Trang chủ: https://sv2.muhoankiem.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/gaming/GameMuonline.HoanKiem

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Davias-New

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 27/12/2021 (10h) - Open Beta: 29/12/2021 (13h)