Mu Mới ra, Vinh Quang - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - free 100% lối Chơi mới lạ,hấp dẫn
Mu Mới ra, Vinh Quang - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - free 100% lối Chơi mới lạ,hấp dẫn

Trang chủ: https://mu-cuulong.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088577772000

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Vinh Quang

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 14/12/2022 (10h) - Open Beta: 15/12/2022 (13h)