Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MU GIAI NHÂN - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Free 100%|Dễ Kiếm Đồ|Reset Nhanh|
  Open Beta ngày mai

  MU GIAI NHÂN - Free 100%|Dễ Kiếm Đồ|Reset Nhanh|

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ THẦN LONG vào 13h ngày 30/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 2

  2. Mu-Hnxua.Net - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - CÀY BOSS-UP ĐỒ-KHÔNG HÀM HIỆU
  Open Beta ngày mai

  Mu-Hnxua.Net - CÀY BOSS-UP ĐỒ-KHÔNG HÀM HIỆU

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 13h ngày 30/11/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 3

  3. MU WEB ZEN SS6.3 RTM - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Mu Hay free 99% , PK cực đã
  Open Beta ngày mai

  MU WEB ZEN SS6.3 RTM - Mu Hay free 99% , PK cực đã

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Gaion vào 19h ngày 30/11/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 4

  4. Mu-hanoixuass6.vn - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Miễn phí 99% , không đua top nạp
  Open Beta ngày mai

  Mu-hanoixuass6.vn - Miễn phí 99% , không đua top nạp

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Thời Gian vào 13h ngày 30/11/2022

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark cá mập chống hack tuy

 • 5

  5. Mu Thiên Đường - Season 6 Exp 400x - Drop 10% - ITEM GIÁ TRỊ, FULL THẦN 380, WING 3
  Open Beta ngày mai

  Mu Thiên Đường - ITEM GIÁ TRỊ, FULL THẦN 380, WING 3

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Paradise vào 19h ngày 30/11/2022

  Exp: 400x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 6

  6. Mu Thiên Đường SS6.9 - Season 6 Exp 400x - Drop 10% - Item Giá Trị, Full Thần 380, Wing 3
  Open Beta ngày mai

  Mu Thiên Đường SS6.9 - Item Giá Trị, Full Thần 380, Wing 3

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Paradise vào 19h ngày 30/11/2022

  Exp: 400x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 7

  7. Mu Huyết Ma - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Miễn Phí Cày Cuốc Treo OFF
  Alpha Test hôm nay

  Mu Huyết Ma - Miễn Phí Cày Cuốc Treo OFF

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Phục Ma vào 13h ngày 01/12/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VipPro

 • 8

  8. Mu Cao Thủ - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Cày cuốc miễn phí 100%
  Alpha Test hôm nay

  Mu Cao Thủ - Cày cuốc miễn phí 100%

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Máy chủ THIÊN BẢO vào 19h ngày 01/12/2022

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 9

  9. Mu Cao Thủ Mới Ra - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - Max wing 3 đông vui dễ chơi đôngvui
  Đang Alpha Test

  Mu Cao Thủ Mới Ra - Max wing 3 đông vui dễ chơi đôngvui

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 01/12/2022

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 10

  10. Mu Cửu Giới - Season 6 Exp 5000x - Drop 60% - Train WCOIN Miễn Phí 10WC/1
  Alpha Test ngày mai

  Mu Cửu Giới - Train WCOIN Miễn Phí 10WC/1

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Cửu Giới vào 19h ngày 01/12/2022

  Exp: 5000x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 11

  11. Mu KỶ NGUYÊN - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - dễ chơi.ko webshop , máp train wc
  Alpha Test ngày mai

  Mu KỶ NGUYÊN - dễ chơi.ko webshop , máp train wc

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ KỶ Nguyên vào 13h ngày 01/12/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: dragon

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger