Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. Mu Thiên Hà Xanh - Season 6 Exp 500x - Drop 80% - miễn phí. không webshop
  Open Beta hôm nay

  Mu Thiên Hà Xanh - miễn phí. không webshop

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ ThienHaXanh vào 19h ngày 31/05/2023

  Exp: 500x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 2

  2. Mu Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Không Danh Hiệu-Nhiều Event Boss
  Open Beta hôm nay

  Mu Hà Nội Xưa - Không Danh Hiệu-Nhiều Event Boss

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 20h ngày 31/05/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 3

  3. Mu Tà thần - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn phí 99% Không web shop
  Alpha Test hôm qua

  Mu Tà thần - Miễn phí 99% Không web shop

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ Tà Thần vào 19h ngày 01/06/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: FantaxyXLHack

 • 4

  4. MU BA VUONG - Season 6 Exp 300x - Drop 40% - SĂN BOSS KIẾM WCOI MUA ĐỒ VIP
  Alpha Test hôm qua

  MU BA VUONG - SĂN BOSS KIẾM WCOI MUA ĐỒ VIP

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 13h ngày 01/06/2023

  Exp: 300x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard

 • 5

  5. Mu Cuồng Long - Season 6 Exp 350x - Drop 30% - SEASON 6.9 Plus Customs - Cầy Wcoin
  Đang Alpha Test

  Mu Cuồng Long - SEASON 6.9 Plus Customs - Cầy Wcoin

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ Cuồng Long vào 13h ngày 10/06/2023

  Exp: 350x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: VietGuard Pro

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger