Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MU Season 9 - Season 7 Exp 10x - Drop 10% - Mới lạ, hấp dẫn, đồ họa đẹp
  Open Beta hôm nay

  MU Season 9 - Mới lạ, hấp dẫn, đồ họa đẹp

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Việt Nam vào 10h ngày 26/05/2024

  Exp: 10x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 2

  2. Mu Ký Ức - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn phí
  Open Beta hôm nay

  Mu Ký Ức - Miễn phí

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hoài Niệm vào 19h ngày 26/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ShackGuard

 • 3

  3. Mu Hoài Niệm - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Đua Top nhận ATM , không web shop
  Open Beta hôm nay

  Mu Hoài Niệm - Đua Top nhận ATM , không web shop

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hoài Niệm vào 13h ngày 26/05/2024

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

 • 4

  4. Mu Đế Vương - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Train quái rớt wcoin - K danh hiệu
  Open Beta hôm nay

  Mu Đế Vương - Train quái rớt wcoin - K danh hiệu

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 26/05/2024

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 5

  5. Mu Golden Season 2.0 - Season 2 Exp 30x - Drop 10% - Chuẩn cày cuốc CTC 2 tuần 1 lần
  Open Beta hôm nay

  Mu Golden Season 2.0 - Chuẩn cày cuốc CTC 2 tuần 1 lần

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Devias vào 13h ngày 26/05/2024

  Exp: 30x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: AntihackPro

 • 6

  6. Mu-Ss2.Fun -Cầy Cuốc - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Cầy Cuốc Nguyên Thủy
  Open Beta hôm nay

  Mu-Ss2.Fun -Cầy Cuốc - Cầy Cuốc Nguyên Thủy

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hồi Ức vào 10h ngày 26/05/2024

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Công Nghệ Chạy Bằng Cơm

 • 7

  7. Mu Biên Hoà - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn phí với tiêu chí cày là có
  Open Beta ngày mai

  Mu Biên Hoà - Miễn phí với tiêu chí cày là có

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ PREMIUM vào 19h ngày 27/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: AntiHack

 • 8

  8. mu 2024 mới nhất - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Các Even đều rớt ngọc custom
  Open Beta ngày mai

  mu 2024 mới nhất - Các Even đều rớt ngọc custom

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ ma thuật vào 13h ngày 27/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 9

  9. Mu Ông Trùm - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Boss nhiều, Dễ Lên Đồ, Giải Trí
  Open Beta ngày mai

  Mu Ông Trùm - Boss nhiều, Dễ Lên Đồ, Giải Trí

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hoài Niệm vào 19h ngày 27/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 10

  10. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 300x - Drop 100% - Mu Miễn Phí - Không Webshop
  Đang Alpha Test

  Mu Việt Nam - Mu Miễn Phí - Không Webshop

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Mu-VietNam vào 19h ngày 28/05/2024

  Exp: 300x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Xteam Pro

 • 11

  11. MuCustom - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn Phí 99%
  Open Beta hôm qua

  MuCustom - Miễn Phí 99%

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Custom vào 19h ngày 25/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 12

  12. MU Chiến Thần - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - MAX WING 3 TRAIN WC Cày Cuốc
  Open Beta hôm qua

  MU Chiến Thần - MAX WING 3 TRAIN WC Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 13h ngày 25/05/2024

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 • 13

  13. MU Ánh Trăng - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Đa dạng Event, Khắc chế class, Free
  Open Beta hôm qua

  MU Ánh Trăng - Đa dạng Event, Khắc chế class, Free

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Ánh Trăng vào 13h ngày 25/05/2024

  Exp: 1000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 14

  14. MU Thiên Long - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - Fre 99%,Boss Rơi Ngọc Full
  Open Beta hôm qua

  MU Thiên Long - Fre 99%,Boss Rơi Ngọc Full

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ HOẢ LONG vào 19h ngày 25/05/2024

  Exp: 5000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 15

  15. Mu Chiến Thần SS6 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Train Wcoin/Ngọc/Item Exl cực dễ
  Open Beta hôm qua

  Mu Chiến Thần SS6 - Train Wcoin/Ngọc/Item Exl cực dễ

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Bá Vương vào 19h ngày 25/05/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGurad

 • 16

  16. MU THẦN LONG - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn Phí 99%, Cày Cuốc, Miễn Phí
  Open Beta hôm qua

  MU THẦN LONG - Miễn Phí 99%, Cày Cuốc, Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ THẦN LONG vào 13h ngày 25/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK UGK MỚI NHẤT

 • 17

  17. MU HNX BẢN FIXX MỚI - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Các Even đều rớt ngọc custom
  Open Beta hôm qua

  MU HNX BẢN FIXX MỚI - Các Even đều rớt ngọc custom

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ ĐẢO MA vào 13h ngày 25/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 18

  18. ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - Season 6 Exp 155x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT
  Open Beta hôm qua

  ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ ⚜️Phục Sinh ⚜️ vào 13h ngày 25/05/2024

  Exp: 155x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 19

  19. ⚜️ MU KỶ NIỆM ⚜️ - Season 6 Exp 500x - Drop 60% - TẬP TRUNG TẤT CẢ TẠI MAP LORENCIA
  Open Beta hôm qua

  ⚜️ MU KỶ NIỆM ⚜️ - TẬP TRUNG TẤT CẢ TẠI MAP LORENCIA

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Kỷ Niệm vào 13h ngày 25/05/2024

  Exp: 500x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SarkGOLD

 • 20

  20. MU HN S2 - Season 2 Exp 10x - Drop 30% - KO WS, KO TOP NẠP, MỐC NẠP, TỰ CÀY
  Open Beta hôm qua

  MU HN S2 - KO WS, KO TOP NẠP, MỐC NẠP, TỰ CÀY

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ Hồi Ức vào 14h ngày 25/05/2024

  Exp: 10x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 21

  21. MU HÀ NỘI SS2 PLUS - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Ko top nạp, ko mốc nạp, ko VIP
  Open Beta hôm qua

  MU HÀ NỘI SS2 PLUS - Ko top nạp, ko mốc nạp, ko VIP

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hồi ức vào 14h ngày 25/05/2024

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK

 • 22

  22. MU Hà Nội Xưa - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Không Mốc Nạp. Server Miễn Phí
  Open Beta hôm qua

  MU Hà Nội Xưa - Không Mốc Nạp. Server Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hoài Niệm Xưa vào 13h ngày 25/05/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack tuyệt đối

 • 23

  23. MU VIỆT XƯA - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - không webshop , đua top nhận ATM
  Open Beta hôm qua

  MU VIỆT XƯA - không webshop , đua top nhận ATM

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 25/05/2024

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

 • 24

  24. MU Kundun - Season 6 Exp 30x - Drop 5% - Không web shop . cày cuốc miễn phí
  Open Beta hôm qua

  MU Kundun - Không web shop . cày cuốc miễn phí

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Kundun vào 12h ngày 25/05/2024

  Exp: 30x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 25

  25. ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - Season 6 Exp 155x - Drop 15% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT
  Open Beta hôm qua

  ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ ⭐️ PHỤC SINH ⭐️ vào 13h ngày 25/05/2024

  Exp: 155x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger