Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. Mu Khủng Long Mới Ra - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - cày cuốc dễ chơi mới ra đông vui
  Open Beta hôm nay

  Mu Khủng Long Mới Ra - cày cuốc dễ chơi mới ra đông vui

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 23/06/2024

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 2

  2. ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Season 6 Exp 155x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT
  Open Beta hôm nay

  ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 23/06/2024

  Exp: 155x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects Premium

 • 3

  3. Mu Thiên Sứ Season 6 - Season 6 Exp 50x - Drop 20% - Thu mua WCOIN - Không danh hiệu
  Open Beta hôm nay

  Mu Thiên Sứ Season 6 - Thu mua WCOIN - Không danh hiệu

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ TÁI SINH vào 13h ngày 23/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 4

  4. Huyền Thoại Mu VN - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Tìm lại ký ức xưa
  Open Beta hôm nay

  Huyền Thoại Mu VN - Tìm lại ký ức xưa

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Ký Ức vào 13h ngày 23/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 5

  5. ⚔️ MU ANH HÙNG ⚔️ - Season 6 Exp 155x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT
  Open Beta hôm nay

  ⚔️ MU ANH HÙNG ⚔️ - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ ⚜️HOÀNG KIM ⚜️ vào 13h ngày 23/06/2024

  Exp: 155x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects Premium

 • 6

  6. MU Hà Nội chuẩn 2005 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Không Nạp Thẻ - Không Wcoin
  Open Beta hôm nay

  MU Hà Nội chuẩn 2005 - Không Nạp Thẻ - Không Wcoin

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 23/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Pro VIP

 • 7

  7. ⚜️ MU ANH HÙNG⚜️ - Season 6 Exp 155x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT
  Open Beta hôm nay

  ⚜️ MU ANH HÙNG⚜️ - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ ⭐️ HOÀNG KIM - SEASON 6.9 ⭐️ vào 13h ngày 23/06/2024

  Exp: 155x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects Premium

 • 8

  8. Mu Quyền Lực SS2.0 - Season 2 Exp 500x - Drop 15% - Ko WebShop-Ko danh hiệu-Dễ chơi
  Open Beta ngày mai

  Mu Quyền Lực SS2.0 - Ko WebShop-Ko danh hiệu-Dễ chơi

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 24/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 9

  9. MU BẢN HAY NHẤT T6 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% -   Game Free 10wcoin/ 1 quái, even1H
  Open Beta ngày mai

  MU BẢN HAY NHẤT T6 -   Game Free 10wcoin/ 1 quái, even1H

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ BẢO KÊ vào 13h ngày 24/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 10

  10. MU Hồi Sinh - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Siêu phẩm Mu, chơi là nghiền
  Alpha Test hôm nay

  MU Hồi Sinh - Siêu phẩm Mu, chơi là nghiền

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Miền Bắc vào 13h ngày 25/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 11

  11. MUFPT2003 SS2 - Season 2 Exp 50x - Drop 20% - Máy chủ miễn phí, Cày Cuốc
  Đang Alpha Test

  MUFPT2003 SS2 - Máy chủ miễn phí, Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 25/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 12

  12. Mu ss6 custom mới - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - bản custom mới nhất even nhiều nhất
  Alpha Test ngày mai

  Mu ss6 custom mới - bản custom mới nhất even nhiều nhất

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Lãnh Địa mới vào 13h ngày 26/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 13

  13. Mu-Đại Lục.info - Season 16 Exp 1500x - Drop 50% - SĂN BOSS MỆT NGHỈ-EVEN 24H-ỔN ĐỊNH
  Alpha Test ngày mai

  Mu-Đại Lục.info - SĂN BOSS MỆT NGHỈ-EVEN 24H-ỔN ĐỊNH

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Kỷ Nguyên AI vào 13h ngày 25/06/2024

  Exp: 1500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: gameguard

 • 14

  14. MU SEASON6 MỚI - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% -   Đầy đủ các máp cày wcoin
  Alpha Test ngày mai

  MU SEASON6 MỚI -   Đầy đủ các máp cày wcoin

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 13h ngày 25/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 15

  15. Mu Hùng Bá - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Bán ngọc shop game, Cộng hưởng
  Alpha Test ngày mai

  Mu Hùng Bá - Bán ngọc shop game, Cộng hưởng

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Quan 2 vào 13h ngày 26/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 16

  16. Mu KDH Miễn Phí - Season 6 Exp 99x - Drop 99% - Mu Miễn Phí 2024
  Open Beta hôm qua

  Mu KDH Miễn Phí - Mu Miễn Phí 2024

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Mu KDH - Phiên Bản Tu Tiên vào 8h ngày 22/06/2024

  Exp: 99x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 17

  17. mu việt nam ss6 - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - mu cày cuốc
  Open Beta hôm qua

  mu việt nam ss6 - mu cày cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ VIỆT NAM SS6 vào 10h ngày 22/06/2024

  Exp: 999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ugk

 • 18

  18. MU CHIẾN THẦN - Season 6 Exp 9999x - Drop 95% - MIỄN PHÍ CHĂM CÀY LÀ CÓ
  Open Beta hôm qua

  MU CHIẾN THẦN - MIỄN PHÍ CHĂM CÀY LÀ CÓ

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ CHIẾN THẦN vào 19h ngày 22/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 95%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK ugk MỚI NHẤT

 • 19

  19. MU Nhân Tài Đất Việt - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Keep point, Săn đồ FullSK, Auto Rs.
  Open Beta hôm qua

  MU Nhân Tài Đất Việt - Keep point, Săn đồ FullSK, Auto Rs.

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Nhân Tài vào 13h ngày 22/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

 • 20

  20. MU Thiên Long - Season 6 Exp 5000x - Drop 500% - boss rơi ngọc full, boss vip,...
  Open Beta hôm qua

  MU Thiên Long - boss rơi ngọc full, boss vip,...

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ SONG LONG vào 21h ngày 22/06/2024

  Exp: 5000x - Drop: 500%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 21

  21. MU.G2MEGA.NET - Season 6 Exp 50x - Drop 20% - MU G2MEGA SS6.9 -SIÊU PHẨM CÀY CUỐC
  Open Beta hôm qua

  MU.G2MEGA.NET - MU G2MEGA SS6.9 -SIÊU PHẨM CÀY CUỐC

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 22/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PHOENIX

 • 22

  22. mu lãnh địa - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - phiên bản custom đặc sắc ss6.15
  Open Beta hôm qua

  mu lãnh địa - phiên bản custom đặc sắc ss6.15

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ cuồng sát vào 19h ngày 22/06/2024

  Exp: 5000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 23

  23. Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Không tu chân, không danh hiệu
  Open Beta hôm qua

  Mu Hà Nội Season 2 - Không tu chân, không danh hiệu

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 22/06/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack tuyệt đối

 • 24

  24. Mu Trống Đồng - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Săn đồ FULL,Tặng 150k, EXP 9999X..
  Open Beta hôm qua

  Mu Trống Đồng - Săn đồ FULL,Tặng 150k, EXP 9999X..

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ TRỐNG ĐỒNG vào 13h ngày 22/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 25

  25. MUVIET.INFO - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - BQT nhiệt tình - Auto RS - Full CTC
  Open Beta hôm qua

  MUVIET.INFO - BQT nhiệt tình - Auto RS - Full CTC

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Mu Việt vào 13h ngày 22/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

 • 26

  26. Muvietss.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - chăm chỉ là có
  Open Beta hôm qua

  Muvietss.com - chăm chỉ là có

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ QUYỀN LỰC vào 10h ngày 22/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 27

  27. Mu8xx - Season 6 Exp 50x - Drop 70% - 📺Phiên bản ss6.19 Server cầy cuốc
  Open Beta hôm qua

  Mu8xx - 📺Phiên bản ss6.19 Server cầy cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Muonline vào 19h ngày 22/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 70%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheatServer

 • 28

  28. Mu Season 2.0 Xưa - Season 2 Exp 50x - Drop 20% - đậm chất cày cuốc rs nhận quà

  Mu Season 2.0 Xưa - đậm chất cày cuốc rs nhận quà

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 28/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 29

  29. MUHNon.com - SS2 - Season 2 Exp 50x - Drop 25% - Mọi Item đều có giá trị

  MUHNon.com - SS2 - Mọi Item đều có giá trị

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 30/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 30

  30. Mu Vương Quyền SS6.9 - Season 6 Exp 500x - Drop 15% - Ko danh hiệu-Ko webshop- Dễ Chơi

  Mu Vương Quyền SS6.9 - Ko danh hiệu-Ko webshop- Dễ Chơi

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 26/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 31

  31. — Mu Đỉnh Cao — - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Đông, Siêu phẩm các loại MU

  — Mu Đỉnh Cao — - Đông, Siêu phẩm các loại MU

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Devias vào 13h ngày 21/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 32

  32. Mu Xuyên Việt - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Siêu Phẩm MU, chơi là nghiền

  Mu Xuyên Việt - Siêu Phẩm MU, chơi là nghiền

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Triệu Tập vào 15h ngày 20/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 33

  33. ™ — MU LÃNH ĐỊA —™ - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Đông, Siêu phẩm các loại MU

  ™ — MU LÃNH ĐỊA —™ - Đông, Siêu phẩm các loại MU

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 20/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 34

  34. Mu Xưng Bá - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Rs = Ngọc, chơi game ra tiền

  Mu Xưng Bá - Rs = Ngọc, chơi game ra tiền

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Thiên Bình vào 13h ngày 19/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 35

  35. MU Tân Việt - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Siêu phẩm Mu, chơi là nghiền

  MU Tân Việt - Siêu phẩm Mu, chơi là nghiền

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Miền Bắc vào 13h ngày 29/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 36

  36. MU Huyết Long - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Siêu phẩm rất hay

  MU Huyết Long - Siêu phẩm rất hay

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Thế Giới vào 13h ngày 30/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 37

  37. Mu Chu Tước ss6.15 - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - Miễn Phí Khi Tham Gia

  Mu Chu Tước ss6.15 - Miễn Phí Khi Tham Gia

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ CjhuTước Cày Cuốc vào 19h ngày 18/06/2024

  Exp: 2000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShied

 • 38

  38. Mu Hoả Long - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Cày là có, 65 Reset Max 65k Point

  Mu Hoả Long - Cày là có, 65 Reset Max 65k Point

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 21/06/2024

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 39

  39. Mu bản top đầu hay - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - bản top đầu hay rễ chơi nhất

  Mu bản top đầu hay - bản top đầu hay rễ chơi nhất

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ PHƯỢNG HOÀNG vào 13h ngày 20/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 40

  40. Mu Thanh Long - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Lâu Dài, Đông Vui

  Mu Thanh Long - Lâu Dài, Đông Vui

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Quận 3 vào 13h ngày 18/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 41

  41. Mu Phục Mệnh ss6.17 - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Miễn Phí - Full Even - Item hiếm

  Mu Phục Mệnh ss6.17 - Miễn Phí - Full Even - Item hiếm

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ Phục Mệnh vào 18h ngày 20/06/2024

  Exp: 1000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShied

 • 42

  42. MU-Anh Hùng - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Custom ngọc full drop cao

  MU-Anh Hùng - Custom ngọc full drop cao

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 19h ngày 20/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SharkGuard

 • 43

  43. MU ĐẠI LỤC.INFO 6.15 - Season 16 Exp 2000x - Drop 50% - Even Full Time-Rs Nhận Wincoi

  MU ĐẠI LỤC.INFO 6.15 - Even Full Time-Rs Nhận Wincoi

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Kỷ Nguyên Cel vào 13h ngày 20/06/2024

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: gameguard

 • 44

  44. mu game free 99% - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU FREE CÓ BÃI TRAI QUÁI NHẬN 10-15

  mu game free 99% - MU FREE CÓ BÃI TRAI QUÁI NHẬN 10-15

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ QUYỀN LỰC vào 13h ngày 21/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 45

  45. Mu Biên Hoà - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Tính Năng Nâng Cấp Trang Bị Từ Thấp

  Mu Biên Hoà - Tính Năng Nâng Cấp Trang Bị Từ Thấp

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ PREMIUM 1 vào 19h ngày 19/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: AntiHack

 • 46

  46. MU BẢN HÓT THÁNG 6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - NPC buff dễ dàng tiện lợi cho ae cấ

  MU BẢN HÓT THÁNG 6 - NPC buff dễ dàng tiện lợi cho ae cấ

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ THIÊN SỨ vào 13h ngày 20/06/2024

  Exp: 5000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 47

  47. MU CỬU LONG FREE - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Đồ họa mới tính năng mới.boss 24/24

  MU CỬU LONG FREE - Đồ họa mới tính năng mới.boss 24/24

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ LONG THẦN vào 13h ngày 20/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vgua

 • 48

  48. MU Chí Tôn SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Chơi hay, free 95%

  MU Chí Tôn SS6 - Chơi hay, free 95%

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Truyền Kỳ vào 13h ngày 16/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 49

  49. MU huyền thoại - Season 6 Exp 99999x - Drop 80% - 👑 MU huyền thoại - Season 6.18

  MU huyền thoại - 👑 MU huyền thoại - Season 6.18

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ MÁY CHỦ MỚI : huyền thoại vào 19h ngày 15/06/2024

  Exp: 99999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshield

 • 50

  50. Mu mới nhất bản 2024 - Season 6 Exp 8000x - Drop 50% - bản mới nhất 2024 . full even

  Mu mới nhất bản 2024 - bản mới nhất 2024 . full even

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ ma thuật vào 13h ngày 19/06/2024

  Exp: 8000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 51

  51. 💥 MU BẤT TỬ 💥 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - SV ỔN ĐỊNH LÂU DÀI.. CHƠI LÀ CUỐN

  💥 MU BẤT TỬ 💥 - SV ỔN ĐỊNH LÂU DÀI.. CHƠI LÀ CUỐN

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ LORENCI vào 13h ngày 18/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: V

 • 52

  52. Mu Free Private 2024 - Season 6 Exp 99x - Drop 99% - Miễn phí 100%, Bán ngọc trong shop

  Mu Free Private 2024 - Miễn phí 100%, Bán ngọc trong shop

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Mu Free Private - Tu Tiên vào 20h ngày 12/06/2024

  Exp: 99x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 53

  53. MU Sài Gòn - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - RS = Ngọc, chơi game ra tiền

  MU Sài Gòn - RS = Ngọc, chơi game ra tiền

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Châu Âu vào 13h ngày 14/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 54

  54. Mu mới bản việt hoá - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - bản việt hoá tối ưu nhất cho ae

  Mu mới bản việt hoá - bản việt hoá tối ưu nhất cho ae

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ LONG VƯƠNG vào 13h ngày 18/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 55

  55. mu sài gòn ss6 - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - mu cày cuốc

  mu sài gòn ss6 - mu cày cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Sài Gòn vào 11h ngày 14/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ugk

 • 56

  56. MU Độc Ton - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Siêu phẩm rất hay

  MU Độc Ton - Siêu phẩm rất hay

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Trường Tồn vào 13h ngày 13/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 57

  57. MU HÀ NỘI SERVER NEW - Season 6 Exp 8000x - Drop 40% - bản sv fix nhiều tính năng hay

  MU HÀ NỘI SERVER NEW - bản sv fix nhiều tính năng hay

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ CHIẾN THẦN vào 13h ngày 17/06/2024

  Exp: 8000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 58

  58. Mu Hà Nội Xưa SS6.9 - Season 6 Exp 500x - Drop 15% - Ko Danh Hiệu-Ko Webshop-Dễ Chơi

  Mu Hà Nội Xưa SS6.9 - Ko Danh Hiệu-Ko Webshop-Dễ Chơi

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 17/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 59

  59. MU VIỆT - Season 6 Exp 150x - Drop 40% - Game siêu giải trí - hồi ức cực hay

  MU VIỆT - Game siêu giải trí - hồi ức cực hay

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Sử Thi vào 13h ngày 16/06/2024

  Exp: 150x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 60

  60. Mu BẤT DIỆT 6.3 mới - Season 6 Exp 300x - Drop 600% - cày cuốc dễ chơi đông vui

  Mu BẤT DIỆT 6.3 mới - cày cuốc dễ chơi đông vui

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 16/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 600%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: cheatguar

 • 61

  61. Mu Bất Diệt - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Không Custom Cày Cuốc Train Ngoc WC

  Mu Bất Diệt - Không Custom Cày Cuốc Train Ngoc WC

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Bất Diệt vào 17h ngày 12/06/2024

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shiel

 • 62

  62. ⚜️ MU CUSTOM ⚜️ - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - freeall

  ⚜️ MU CUSTOM ⚜️ - freeall

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Atlans vào 14h ngày 14/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 63

  63. MU SS6 MỚI NHẤT - Season 6 Exp 8000x - Drop 40% - bản mu hay. adm nhiệt huyết với sv

  MU SS6 MỚI NHẤT - bản mu hay. adm nhiệt huyết với sv

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ lãnh địa vào 12h ngày 15/06/2024

  Exp: 8000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 64

  64. Mu Khát Vọng - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Chơi là nghiền

  Mu Khát Vọng - Chơi là nghiền

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 12/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 65

  65. muss6-2024.com - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - mu custom

  muss6-2024.com - mu custom

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ CUSTOM vào 11h ngày 12/06/2024

  Exp: 999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ugk

 • 66

  66. MUHANOI2009.COM - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - MIỄN PHÍ 999% CÀY QUỐC

  MUHANOI2009.COM - MIỄN PHÍ 999% CÀY QUỐC

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 19/06/2024

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CHUẨN CÁ MẬP 100%

 • 67

  67. Mu Ký Ức - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - 9999

  Mu Ký Ức - 9999

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoài Niệm vào 19h ngày 14/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ShackGuard

 • 68

  68. Mu Phục Hưng 6.9 - Season 6 Exp 99999x - Drop 60% - miễn phí 100% không web shop, cày

  Mu Phục Hưng 6.9 - miễn phí 100% không web shop, cày

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Mu Phục Hưng 6.9 Classic vào 18h ngày 15/06/2024

  Exp: 99999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti 2 lơp chống hack bug

 • 69

  69. MU VNFPT.COM - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Siêu Phẩm Cầy Cuốc Tháng 06-2024

  MU VNFPT.COM - Siêu Phẩm Cầy Cuốc Tháng 06-2024

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 15/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: BDcam

 • 70

  70. MU GOLD MỚI HÓT - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - BẢN MỚI HAY NHẤT VỚI MÁY CHỦ MỚI

  MU GOLD MỚI HÓT - BẢN MỚI HAY NHẤT VỚI MÁY CHỦ MỚI

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 13h ngày 14/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 71

  71. Mu Hoàng Sa Việt Nam - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Free Mốc Nạp. Cày WC Là Có Tất Cả

  Mu Hoàng Sa Việt Nam - Free Mốc Nạp. Cày WC Là Có Tất Cả

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoàng Sa Việt Nam vào 15h ngày 11/06/2024

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 • 72

  72. MU Quốc Đế - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Chơi là nghiền nặng

  MU Quốc Đế - Chơi là nghiền nặng

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 13h ngày 11/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 73

  73. Mu Hà Nội 2003 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Train 5Wcois/1 Quái, Boss 2 Tiếng/1

  Mu Hà Nội 2003 - Train 5Wcois/1 Quái, Boss 2 Tiếng/1

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoả Long vào 19h ngày 14/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 74

  74. GameThu8X - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Miễn Phí 99% cày item pk giải trí

  GameThu8X - Miễn Phí 99% cày item pk giải trí

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoài Niệm vào 13h ngày 14/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 75

  75. Mu Bá Chủ ss6.17 - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Miễn Phí Full Even - Hấp Dẫn

  Mu Bá Chủ ss6.17 - Miễn Phí Full Even - Hấp Dẫn

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ Bá Chủ Cày Cuốc vào 18h ngày 13/06/2024

  Exp: 1000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShied

 • 76

  76. MU Thiênh MỆnh - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Lâu dài, đông vui

  MU Thiênh MỆnh - Lâu dài, đông vui

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Bạch Long vào 15h ngày 09/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 77

  77. Mu Giải Trí - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Max 65k Point - NPC BUFF FREE

  Mu Giải Trí - Max 65k Point - NPC BUFF FREE

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Danh Vọng - Đổi RS lấy quà vào 19h ngày 15/06/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 78

  78. MU2006 - Season 2 Exp 200x - Drop 10% - Miễn phí 90%, cày cuốc

  MU2006 - Miễn phí 90%, cày cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 15/06/2024

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti hack mới nhất hiện nay

 • 79

  79. MU Ánh Dương - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Đa dạng Event, khắc chế class

  MU Ánh Dương - Đa dạng Event, khắc chế class

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Ánh Dương vào 13h ngày 13/06/2024

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 80

  80. MU MA THUẬT - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - MU MAX CÀY CUỐC MAX ĐỒ 400

  MU MA THUẬT - MU MAX CÀY CUỐC MAX ĐỒ 400

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ THẦN MA vào 9h ngày 10/06/2024

  Exp: 999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger