Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MUVN8X.COM - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - NƠI TÌM LẠI KÍ ỨC NĂM XƯA
  Open Beta hôm nay

  MUVN8X.COM - NƠI TÌM LẠI KÍ ỨC NĂM XƯA

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 17/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 2

  2. MUVN8X.COM- MU VIỆT - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN- DANH HIỆU- QUÂN HÀM
  Open Beta hôm nay

  MUVN8X.COM- MU VIỆT - KHÔNG TU LUYỆN- DANH HIỆU- QUÂN HÀM

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 17/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 3

  3. Mu Thiên Vương Free - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Mu Thiên Vương Free Săn Boss nhậnWC
  Open Beta ngày mai

  Mu Thiên Vương Free - Mu Thiên Vương Free Săn Boss nhậnWC

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Thiên Vương vào 14h ngày 18/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 4

  4. MU-DATVIET.NET - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - CUSTOM-DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO
  Open Beta ngày mai

  MU-DATVIET.NET - CUSTOM-DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ ATLANS vào 13h ngày 18/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 5

  5. MU THẦN BINH - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - MU THẦN BINH - Open chính thức ngày
  Open Beta hôm qua

  MU THẦN BINH - MU THẦN BINH - Open chính thức ngày

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ MU THẦN BINH vào 13h ngày 16/08/2022

  Exp: 200x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VietGuard Antihack System

 • 6

  6. MU-HERO.NET - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - SKIN NHÂN VẬT MỚI - BOSS MỚI

  MU-HERO.NET - SKIN NHÂN VẬT MỚI - BOSS MỚI

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 13h ngày 20/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 7

  7. MU THIÊN ĐỊA - Season 6 Exp 500x - Drop 5% - miễn phí 100%

  MU THIÊN ĐỊA - miễn phí 100%

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Thiên Địa vào 19h ngày 15/08/2022

  Exp: 500x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 8

  8. MU XƯA - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  MU XƯA - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 19h ngày 15/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 9

  9. Mu Hồi Ức - Season 6 Exp 99999x - Drop 30% - sever cày cuốc, free 99%

  Mu Hồi Ức - sever cày cuốc, free 99%

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Davias vào 11h ngày 14/08/2022

  Exp: 99999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: cheatguard

 • 10

  10. Mu Thời Gian - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Không TOP nạp , Không buff bấn

  Mu Thời Gian - Không TOP nạp , Không buff bấn

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Thời Gian vào 13h ngày 14/08/2022

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuad

 • 11

  11. Muhanoi.us - Season 6 Exp 50x - Drop 5% - Cày Cuốc Chậm - Đồ 1 Op Giá Trị Cao

  Muhanoi.us - Cày Cuốc Chậm - Đồ 1 Op Giá Trị Cao

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Hà Nội 1 vào 9h ngày 28/08/2022

  Exp: 50x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 12

  12. MUHOANKIEM.NET-NEW - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN-DANH HIỆU-QUÂN HÀM

  MUHOANKIEM.NET-NEW - KHÔNG TU LUYỆN-DANH HIỆU-QUÂN HÀM

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 12/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 13

  13. ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - NGUYÊN BẢN WEBZEN - OFFATTACK

  ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - - NGUYÊN BẢN WEBZEN - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 13/08/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 14

  14. Mu Hội Tụ - Season 6 Exp 400x - Drop 30% - Mu giải trí

  Mu Hội Tụ - Mu giải trí

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Hội Tụ vào 12h ngày 10/08/2022

  Exp: 400x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 15

  15. MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-DỄ KIẾM ĐỒ

  MU QUYỀN LỰC - KHÔNG WEBSHOP-DỄ KIẾM ĐỒ

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 10/09/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 16

  16. MU HÀ NỘI XƯA - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG DANH HIỆU

  MU HÀ NỘI XƯA - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 13h ngày 08/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 17

  17. Mu Bất Diệt - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free giải trí, săn boss PK

  Mu Bất Diệt - Free giải trí, săn boss PK

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Bất Diệt vào 14h ngày 09/08/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 18

  18. MU TAN VIET - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - sver siêu giải tri cày cuốc PK

  MU TAN VIET - sver siêu giải tri cày cuốc PK

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Thiên Tướng vào 18h ngày 12/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 19

  19. newstar - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - shop alpha nhu nao open nhu vay

  newstar - shop alpha nhu nao open nhu vay

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ custom vào 19h ngày 05/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: java

 • 20

  20. MÁY CHỦ THÁNH NỮ - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - FREE 100% - CÀY WCOIN SẮM ĐỒ

  MÁY CHỦ THÁNH NỮ - FREE 100% - CÀY WCOIN SẮM ĐỒ

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ THÁNH NỮ vào 13h ngày 06/08/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

 • 21

  21. Free Free - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - OPEN Tạo Nhân Vật Nhận Sét Custom +

  Free Free - OPEN Tạo Nhân Vật Nhận Sét Custom +

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Free Free vào 13h ngày 06/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 22

  22. MUPHONUI.COM- MU MỚI - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN -DANH HIỆU- QUAN HAM

  MUPHONUI.COM- MU MỚI - KHÔNG TU LUYỆN -DANH HIỆU- QUAN HAM

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Lào Cai vào 13h ngày 05/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 23

  23. MU ĐẤT VIỆT - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - DỄ CHƠI-DỄ KIẾM ĐỒ

  MU ĐẤT VIỆT - DỄ CHƠI-DỄ KIẾM ĐỒ

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ ATLANS vào 13h ngày 04/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 24

  24. Tam Thái Tử - Season 6 Exp 9999x - Drop 98% - Free Tỷ lệ cao Cần Ae chịu khó

  Tam Thái Tử - Free Tỷ lệ cao Cần Ae chịu khó

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Cần Cù Chịu Khó vào 19h ngày 02/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 98%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 25

  25. MU ĐẤT VIỆT - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - CUSTOM-DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO

  MU ĐẤT VIỆT - CUSTOM-DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ ATLANS vào 13h ngày 04/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 26

  26. MU HOÀNG GIA - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MIỄN PHÍ 99% - CÀY LÀ CÓ

  MU HOÀNG GIA - MIỄN PHÍ 99% - CÀY LÀ CÓ

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Thiên Vương vào 13h ngày 01/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 27

  27. Mu Thiên Hà - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Free 100% - Pk Siêu Nhiệt - Đồ Mới

  Mu Thiên Hà - Free 100% - Pk Siêu Nhiệt - Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Huyết Long vào 13h ngày 31/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 28

  28. MU HNX - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Máy chủ Hỏa Long- săn boss nhận wc

  MU HNX - Máy chủ Hỏa Long- săn boss nhận wc

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Hỏa Long vào 14h ngày 02/08/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 29

  29. MUVN8X.COM - MU VIỆT - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - KHÔNG CUSTOM TẠP NHAM-KO HAM HIEU

  MUVN8X.COM - MU VIỆT - KHÔNG CUSTOM TẠP NHAM-KO HAM HIEU

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 30/07/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 30

  30. MUVN8X.COM- MU VIET - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - KHÔNG TU LUYỆN DANH HIỆU QUÂN HAM

  MUVN8X.COM- MU VIET - KHÔNG TU LUYỆN DANH HIỆU QUÂN HAM

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 30/07/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger