Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MU8X.NET - MU SS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ
  Open Beta hôm nay

  MU8X.NET - MU SS6 - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MUONLINE vào 13h ngày 22/03/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 2

  2. MUCAOTHU MU CAO THỦ - Season 6 Exp 500x - Drop 90% - Miễn phí set vip cực sung sướng
  Open Beta ngày mai

  MUCAOTHU MU CAO THỦ - Miễn phí set vip cực sung sướng

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 23/03/2023

  Exp: 500x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 3

  3. MU Đồ Long - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free 100% - Chuẩn Cày Cuốc
  Open Beta ngày mai

  MU Đồ Long - Free 100% - Chuẩn Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Thần Ma vào 13h ngày 23/03/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 4

  4. Mu-kaimas S3E6X1000 - Season 3 Exp 1000x - Drop 35% - Webshop, drop 35%, premium files
  Đang Alpha Test

  Mu-kaimas S3E6X1000 - Webshop, drop 35%, premium files

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ X1000 vào 24h ngày 31/03/2023

  Exp: 1000x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Louis anti hack system

 • 5

  5. MuViet24h.Vn - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu
  Alpha Test ngày mai

  MuViet24h.Vn - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 13h ngày 24/03/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 6

  6. Mu Đấu Hoàng - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - CÀY CUỐC - GHRS TỐP 1

  Mu Đấu Hoàng - CÀY CUỐC - GHRS TỐP 1

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MU ĐẤU HOÀNG vào 10h ngày 20/03/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 7

  7. MU ĐẤU HOÀNG - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - TƯỢNG ĐÀI MU ONLINE SỐ 1!

  MU ĐẤU HOÀNG - TƯỢNG ĐÀI MU ONLINE SỐ 1!

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MU ĐẤU HOÀNG vào 13h ngày 19/03/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 8

  8. Mu ĐẤU HOÀNG - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - CÀY CUỐC - GHRS TỐP 1

  Mu ĐẤU HOÀNG - CÀY CUỐC - GHRS TỐP 1

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MU ĐẤU HOÀNG vào 13h ngày 19/03/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 9

  9. Mu Biên Hoà - Season 6 Exp 200x - Drop 80% - Dân cày cũng như dân chơi

  Mu Biên Hoà - Dân cày cũng như dân chơi

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ DAVIAS vào 19h ngày 20/03/2023

  Exp: 200x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 10

  10. MuFreeAll - Season 6 Exp 150x - Drop 40% - miễn phí 99% , cày wcoin tẹt ga

  MuFreeAll - miễn phí 99% , cày wcoin tẹt ga

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MuTest vào 9h ngày 19/03/2023

  Exp: 150x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 11

  11. MU ĐẤU HOÀNG - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - CÀY CUỐC - GHRS TỐP 1

  MU ĐẤU HOÀNG - CÀY CUỐC - GHRS TỐP 1

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MU ĐẤU HOÀNG vào 13h ngày 19/03/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 12

  12. MU KHỦNG LONG MỚI - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - chơi sướng lắm đông vui

  MU KHỦNG LONG MỚI - chơi sướng lắm đông vui

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 19/03/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 13

  13. Mu ĐẤU HOÀNG - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Mu SS6.15 Cày Cuốc Hấp Dẫn

  Mu ĐẤU HOÀNG - Mu SS6.15 Cày Cuốc Hấp Dẫn

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ ĐẤU HOÀNG vào 13h ngày 19/03/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 14

  14. MuFreeAll - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - miễn phí 99% , cày wcoin tẹt ga

  MuFreeAll - miễn phí 99% , cày wcoin tẹt ga

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MuTest vào 16h ngày 16/03/2023

  Exp: 150x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 15

  15. MU ĐẤU HOÀNG - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Không WebShop - Cày CUỐC .....

  MU ĐẤU HOÀNG - Không WebShop - Cày CUỐC .....

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MU ĐẤU HOÀNG vào 13h ngày 19/03/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 16

  16. MU BLESS - SS6.3 - Season 6 Exp 100x - Drop 5% - Không webshop - Zen giá trị

  MU BLESS - SS6.3 - Không webshop - Zen giá trị

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 18/03/2023

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 17

  17. MU THIÊN KIM - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - MIỄN PHÍ 99%

  MU THIÊN KIM - MIỄN PHÍ 99%

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ THIÊN KIM vào 10h ngày 19/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 18

  18. MuPkteam - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Max 380 , wing 3 Cày Cuốc

  MuPkteam - Max 380 , wing 3 Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Lost Tower vào 13h ngày 18/03/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON

 • 19

  19. ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - Auto Reset, Keep Point, Offattack

  ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Auto Reset, Keep Point, Offattack

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ ⭐️ Phục Hưng ⭐️ vào 13h ngày 19/03/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 20

  20. Mu Truyền Kỳ - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Cộng Hưởng Max 2 Option

  Mu Truyền Kỳ - Cộng Hưởng Max 2 Option

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Lorencia vào 13h ngày 18/03/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

 • 21

  21. Mu Tình Yêu - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Tồn tại 3 năm-sv 9: Ước Nguyện

  Mu Tình Yêu - Tồn tại 3 năm-sv 9: Ước Nguyện

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Ước Nguyện vào 19h ngày 18/03/2023

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShiled

 • 22

  22. MU HÀ NỘI SEASON 6.3 - Season 6 Exp 40x - Drop 10% - KHÔNG TOP PHÚ HỘ - ĐUA TOP NHẬN ATM

  MU HÀ NỘI SEASON 6.3 - KHÔNG TOP PHÚ HỘ - ĐUA TOP NHẬN ATM

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ KUNDUN vào 13h ngày 19/03/2023

  Exp: 40x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 23

  23. MU Tình Yêu - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Train wcoi - drop item 40%

  MU Tình Yêu - Train wcoi - drop item 40%

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ ƯỚC NGUYỆN vào 19h ngày 18/03/2023

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 24

  24. Mu Đồng Nai - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn phí 100% Siêu cày cuốc

  Mu Đồng Nai - Miễn phí 100% Siêu cày cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ TAKAN vào 19h ngày 15/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 25

  25. ⚜️ MU HỦY DIỆT ⚜️ - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - FREE 100% BOSS CỰC ĐÔNG

  ⚜️ MU HỦY DIỆT ⚜️ - FREE 100% BOSS CỰC ĐÔNG

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ DEVIL vào 13h ngày 13/03/2023

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 26

  26. Mu24h - Season 6 Exp 50x - Drop 5% - Không webshop, cày reset nhanh

  Mu24h - Không webshop, cày reset nhanh

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Thần Long vào 18h ngày 19/02/2023

  Exp: 50x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 27

  27. MU Trường Sa - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 99,99 cái gì cũng có trong sho

  MU Trường Sa - Free 99,99 cái gì cũng có trong sho

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Trường Sa vào 13h ngày 12/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 28

  28. MU Vinh Danh - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - có Webshop

  MU Vinh Danh - có Webshop

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Vinh Danh vào 13h ngày 24/02/2023

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 29

  29. Mu SS6 Free - Season 6 Exp 8500x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,drop ngọc cao

  Mu SS6 Free - 10wc/quái,boss 1h/lần,drop ngọc cao

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ NORIA vào 13h ngày 10/03/2023

  Exp: 8500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard chống hack cao

 • 30

  30. MU8X.NET - MU MỚI - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  MU8X.NET - MU MỚI - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MUONLINE vào 13h ngày 09/03/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger