Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 31

  31. 💥MU BÁ VƯƠNG SS2💥 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Cộng Hưởng Full Option Không GHRS

  💥MU BÁ VƯƠNG SS2💥 - Cộng Hưởng Full Option Không GHRS

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 02/02/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập VIP

 • 32

  32. MU HAY NHẤT - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

  MU HAY NHẤT - MU HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ MÁY CHỦ SUM VẦY vào 19h ngày 02/02/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 33

  33. Mu Long Thần ss6.17 - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Miễn Phí 100%

  Mu Long Thần ss6.17 - Miễn Phí 100%

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ Long Thần vào 13h ngày 31/01/2024

  Exp: 1000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShied

 • 34

  34. 💥MU BÁ VƯƠNG SS2💥 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Cộng Hưởng Full Không Giới Hạn RS

  💥MU BÁ VƯƠNG SS2💥 - Cộng Hưởng Full Không Giới Hạn RS

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 02/02/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập VIP

 • 35

  35. mu hn ra mắt máy mới - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN

  mu hn ra mắt máy mới - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 01/02/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 36

  36. mu việt gold - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái, wing bán tại shop

  mu việt gold - 10wc/quái, wing bán tại shop

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Đế vương vào 13h ngày 31/01/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 37

  37. Mu ss6plus - Season 6 Exp 99999x - Drop 50% - 10wc/quái,xshop bán đầy đủ các đồ

  Mu ss6plus - 10wc/quái,xshop bán đầy đủ các đồ

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Huyết Long vào 13h ngày 30/01/2024

  Exp: 99999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 38

  38. Mu ThongTri - Season 6 Exp 999x - Drop 90% - free all 100%

  Mu ThongTri - free all 100%

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ ThongTri vào 20h ngày 27/01/2024

  Exp: 999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SharkGuard

 • 39

  39. MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - SS6 THÊM PET, SĂN WCOIN

  MU HÀ NỘI - SS6 THÊM PET, SĂN WCOIN

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ MU HÀ NỘI vào 13h ngày 28/01/2024

  Exp: 150x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GOLD SHIED

 • 40

  40. MU HẮC LONG - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - miễn phí , chăm cày là có hết

  MU HẮC LONG - miễn phí , chăm cày là có hết

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ HẮC LONG vào 19h ngày 27/01/2024

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ANITHACK UGK MỚI NHẤT

 • 41

  41. Mu Thăng Long SS6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - DỄ CHƠI-DỄ KIẾM ĐỒ-NHIỀU BOSS

  Mu Thăng Long SS6.9 - DỄ CHƠI-DỄ KIẾM ĐỒ-NHIỀU BOSS

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 13h ngày 31/01/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 42

  42. MU Ha Noi Xua - Season 6 Exp 50x - Drop 5% - Mu ss6 nguyên thuỷ free cho ae cày

  MU Ha Noi Xua - Mu ss6 nguyên thuỷ free cho ae cày

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ LONG VƯƠNG vào 14h ngày 03/02/2024

  Exp: 50x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: No Antihack

 • 43

  43. MU CHÍ TÔN - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN

  MU CHÍ TÔN - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 13h ngày 26/01/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 44

  44. MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - miễn phí 99%,cày là có

  MU HÀ NỘI - miễn phí 99%,cày là có

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ THẦN LONG vào 19h ngày 26/01/2024

  Exp: 5000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 45

  45. Mu Hà Nội Xưa SS2.0 - Season 2 Exp 300x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Nhiều Boss-Dễ Chơi

  Mu Hà Nội Xưa SS2.0 - Nguyên Thủy-Nhiều Boss-Dễ Chơi

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 29/01/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 46

  46. Mu Season 2.0 - Season 2 Exp 30x - Drop 10% - Tìm lại ký ức hào hùng năm xưa

  Mu Season 2.0 - Tìm lại ký ức hào hùng năm xưa

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 28/01/2024

  Exp: 30x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 47

  47. Mu Vương Quyền SS6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - DỄ CHƠI-NHIỀU BOSS-CÀY LÀ CÓ

  Mu Vương Quyền SS6.9 - DỄ CHƠI-NHIỀU BOSS-CÀY LÀ CÓ

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 26/01/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 48

  48. 🔴 MUHANOI.VIP 🔴 - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - 🔴 MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS

  🔴 MUHANOI.VIP 🔴 - 🔴 MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ 🔴 Mu Hà Nội 🔴 vào 13h ngày 26/01/2024

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT🔴

 • 49

  49. Mu zen 2024 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - GIẾT 10 WC - BOSS EVEN 1H/ LẦN -

  Mu zen 2024 - GIẾT 10 WC - BOSS EVEN 1H/ LẦN -

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ PHƯỢNG HOÀNG vào 13h ngày 25/01/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: VGUARD CHỐNG HACK CAO

 • 50

  50. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Đồ dễ kiếm, 100% rớt boss

  Mu Hà Nội - Đồ dễ kiếm, 100% rớt boss

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 28/01/2024

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Xshield

 • 51

  51. MU FREE - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN

  MU FREE - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ BÁ LONG vào 13h ngày 24/01/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 52

  52. Huyết Thần ss6.17 - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Miễn Phí Chăm Cày Là Có

  Huyết Thần ss6.17 - Miễn Phí Chăm Cày Là Có

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Huyết Thần ss6.17 Cày Cuốc vào 18h ngày 24/01/2024

  Exp: 1000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShied

 • 53

  53. MU CUSTOM 2024 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - BOSS EVEN 1H/ LẦN - WING 3 BÁN SHOP

  MU CUSTOM 2024 - BOSS EVEN 1H/ LẦN - WING 3 BÁN SHOP

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ THẦN LONG vào 13h ngày 23/01/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 54

  54. MU CHIẾN THẦN - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí , đồ đạc cực kỳ dễ kiếm

  MU CHIẾN THẦN - Miễn phí , đồ đạc cực kỳ dễ kiếm

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ CHIENTHAN vào 19h ngày 21/01/2024

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ANITHACK UGK MỚI NHẤT

 • 55

  55. Mu Trường Tồn SS6 - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Cày là có , không nạp, không top

  Mu Trường Tồn SS6 - Cày là có , không nạp, không top

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Thanh Long vào 19h ngày 21/01/2024

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShied

 • 56

  56. Mu Thiên Mệnh SS6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Nhiều Sự Kiện BOSS-Có Npc Buff

  Mu Thiên Mệnh SS6.9 - Nhiều Sự Kiện BOSS-Có Npc Buff

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 23/01/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 57

  57. ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 24/01/2024

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 58

  58. Nghiện Mu - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - lối chơi cực cuốn Free 9999x

  Nghiện Mu - lối chơi cực cuốn Free 9999x

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ máy chủ : Đam Mê vào 19h ngày 21/01/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 59

  59. 💥MU SS2 Non Reset💥 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Cộng Hưởng Free Full Option

  💥MU SS2 Non Reset💥 - Cộng Hưởng Free Full Option

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 22/01/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập VIP

 • 60

  60. ⚜️MU HUYỀN THOẠI⚜️ - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Không tu chân, danh hiệu

  ⚜️MU HUYỀN THOẠI⚜️ - Không tu chân, danh hiệu

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 14h ngày 20/01/2024

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger