Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 31

  31. Mu Kỵ Sỹ - Season 2 Exp 1000x - Drop 20% - Cộng Hưởng Miễn Phí - Full Even

  Mu Kỵ Sỹ - Cộng Hưởng Miễn Phí - Full Even

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Chiến Binh vào 20h ngày 11/03/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Lion

 • 32

  32. MU8X.NET - MU SS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  MU8X.NET - MU SS6 - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MUONLINE vào 13h ngày 09/03/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 33

  33. Mu Thiên Mệnh - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Cộng Hưởng Max 2 Option

  Mu Thiên Mệnh - Cộng Hưởng Max 2 Option

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Thiên Tử vào 13h ngày 11/03/2023

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

 • 34

  34. Mu Thiên Kiếm SS6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu Thiên Kiếm SS6 - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ THIÊN KIẾM vào 13h ngày 09/03/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 35

  35. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn Phí 100% Cày cuốc

  Mu Việt Nam - Miễn Phí 100% Cày cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Davias vào 19h ngày 08/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 36

  36. Mu việt gold free - Season 6 Exp 8000x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,drop ngọc cao

  Mu việt gold free - 10wc/quái,boss 1h/lần,drop ngọc cao

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Vương Quyền vào 13h ngày 07/03/2023

  Exp: 8000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 37

  37. MU BẤT DIỆT 2023 - Season 6 Exp 300x - Drop 90% - cày cuốc miễn phí đông vui ổn định

  MU BẤT DIỆT 2023 - cày cuốc miễn phí đông vui ổn định

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 07/03/2023

  Exp: 300x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 38

  38. Tôm Chua Cay - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Free Siêu Lớn

  Tôm Chua Cay - Free Siêu Lớn

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Tôm Chua Cay vào 18h ngày 05/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 39

  39. ⚜️ MU HÀ NỘI ⚜️ - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - FREE 100% BOSS CỰC ĐÔNG

  ⚜️ MU HÀ NỘI ⚜️ - FREE 100% BOSS CỰC ĐÔNG

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ DEVIAS vào 13h ngày 05/03/2023

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 40

  40. MuHaNoiX.Com - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Săn boss nhận 200k WC,Train WC Free

  MuHaNoiX.Com - Săn boss nhận 200k WC,Train WC Free

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Hồng Long vào 13h ngày 07/03/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 41

  41. MU Thiên Tử - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - có Webshop

  MU Thiên Tử - có Webshop

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 24/02/2023

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 42

  42. ⚔️ MU VIỆT 24H ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  ⚔️ MU VIỆT 24H ⚔️ - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 08/03/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 43

  43. Mu Hỏa Long SS2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu Hỏa Long SS2 - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ THẦN LONG vào 19h ngày 08/03/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 44

  44. MU Tặng đồ +15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  MU Tặng đồ +15 - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MU Tặng Đồ +15 full thần NGON vào 14h ngày 02/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: P.R.O

 • 45

  45. Mu-HeRo.Net - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu-HeRo.Net - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 19h ngày 06/03/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 46

  46. Mu Biên Hòa - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn phí 100% Cày cuốc

  Mu Biên Hòa - Miễn phí 100% Cày cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ VULCANUS vào 19h ngày 03/03/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 47

  47. Mu Cửu Long - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - ko webshop, cày Cuốc

  Mu Cửu Long - ko webshop, cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ KỶ Nguyên vào 13h ngày 02/03/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 48

  48. MUHOANKIEM.NET - SS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM CHƠI GIẢI TRÍ

  MUHOANKIEM.NET - SS6 - FREE CHO ANH EM CHƠI GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 02/03/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 49

  49. Mu Giai Nhân - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Lối chơi cày cuốc - PK

  Mu Giai Nhân - Lối chơi cày cuốc - PK

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ QUYỀN LỰC vào 13h ngày 04/03/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 50

  50. ⚔️ MU VIỆT 2023 ⚔️ - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - 65k Point, Cộng hưởng Free Mu Seaso

  ⚔️ MU VIỆT 2023 ⚔️ - 65k Point, Cộng hưởng Free Mu Seaso

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ DEVIAS vào 13h ngày 27/02/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 51

  51. Mu Miễn Phí - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Săn Boss nhận 200k WC, Miễn Phí 90%

  Mu Miễn Phí - Săn Boss nhận 200k WC, Miễn Phí 90%

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Thái Dương vào 13h ngày 28/02/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dràon

 • 52

  52. Mu Truyền Kỳ - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Cộng Hưởng Max 3 Option

  Mu Truyền Kỳ - Cộng Hưởng Max 3 Option

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 01/03/2023

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

 • 53

  53. MU8X.NET -MU SS6 - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - CHUẨN CẦY CUỐC - MAX WING 3

  MU8X.NET -MU SS6 - CHUẨN CẦY CUỐC - MAX WING 3

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ MUONLINE vào 13h ngày 26/02/2023

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 54

  54. MU Minh Vương - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - có Webshop

  MU Minh Vương - có Webshop

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Minh Vương vào 13h ngày 24/02/2023

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 55

  55. MU VIỆT NAM - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - KHÔNG WEBSHOP, CÀY CUỐC CÓ TẤT CẢ

  MU VIỆT NAM - KHÔNG WEBSHOP, CÀY CUỐC CÓ TẤT CẢ

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ MÁY CHỦ AIDA vào 12h ngày 25/02/2023

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK 99%

 • 56

  56. Mu Ma Vương - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - CUSTOM-DANH HIỆU-PET...

  Mu Ma Vương - CUSTOM-DANH HIỆU-PET...

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 13h ngày 25/02/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 57

  57. ✅ MU QUYỀN NĂNG ✅ - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Máy chủ thứ 7 sau 3 năm phát triển

  ✅ MU QUYỀN NĂNG ✅ - Máy chủ thứ 7 sau 3 năm phát triển

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Khát Vọng 2 vào 19h ngày 25/02/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Server + Client

 • 58

  58. ⚜️ MU MIỀN NAM ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - Auto Reset, Keep Point, Offattack

  ⚜️ MU MIỀN NAM ⚜️ - Auto Reset, Keep Point, Offattack

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 26/02/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 59

  59. MU King - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - Phiên bản hoàn thiện

  MU King - Phiên bản hoàn thiện

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ MU King vào 13h ngày 18/02/2023

  Exp: 150x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 60

  60. MUHUYETMA.NET - Season 6 Exp 5000x - Drop 1000% - MIỄN PHÍ 100%

  MUHUYETMA.NET - MIỄN PHÍ 100%

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ qUYỀN lỰC vào 13h ngày 21/02/2023

  Exp: 5000x - Drop: 1000%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: VIPPRO

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger