Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 31

  31. MU CHIẾN BINH - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - CUSTOM-SĂN BOSS DROP CÁC LOẠI PET

  MU CHIẾN BINH - CUSTOM-SĂN BOSS DROP CÁC LOẠI PET

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 19h ngày 21/09/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 32

  32. MU ĐẤT VIỆT - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - CUSTOM-SĂN BOSS DROP CÁC LOẠI PET

  MU ĐẤT VIỆT - CUSTOM-SĂN BOSS DROP CÁC LOẠI PET

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ ATLANS vào 19h ngày 19/09/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 33

  33. 💓Mu Trống Đồng - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS

  💓Mu Trống Đồng - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ 💓Mu Trống Đồng vào 13h ngày 19/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

 • 34

  34. Mu Biên Hòa - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn Phí 100%

  Mu Biên Hòa - Miễn Phí 100%

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Máy chủ CUSTOM vào 13h ngày 17/09/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Pro

 • 35

  35. Mu Tình Bạn - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - SS6.3 Pro, Không GHRS, Cày WC ,Free

  Mu Tình Bạn - SS6.3 Pro, Không GHRS, Cày WC ,Free

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Tình Bạn vào 10h ngày 25/09/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 36

  36. Mu-AnhEm - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Không gì không rớt!

  Mu-AnhEm - Không gì không rớt!

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ MU-AnhEm vào 19h ngày 24/09/2022

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 37

  37. MU8X.NET - MU SẮP RA - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIEU - QUAN H

  MU8X.NET - MU SẮP RA - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIEU - QUAN H

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 18/09/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 38

  38. MUHN8X.COM - MU MỚI - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN DANH HIỆU QUAN HÀM

  MUHN8X.COM - MU MỚI - KHÔNG TU LUYỆN DANH HIỆU QUAN HÀM

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ HÀ NỘI vào 13h ngày 16/09/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 39

  39. MU - AnhEm - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Cầy cuốc là có tất cả!

  MU - AnhEm - Cầy cuốc là có tất cả!

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ MU-AnhEm vào 19h ngày 17/09/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 40

  40. ⚜️ Mu Việt 24H ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  ⚜️ Mu Việt 24H ⚜️ - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ ⭐️ THIÊN SỨ ⭐️ vào 13h ngày 16/09/2022

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 41

  41. MU ROYAL - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - FREE 99% - FREE RESET - FREE WCoin

  MU ROYAL - FREE 99% - FREE RESET - FREE WCoin

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ ROYAL vào 19h ngày 14/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DEEPSHIELD

 • 42

  42. MU Đẳng Cấp - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Miễn Phí 99,99% - Cày Item VIP, WC

  MU Đẳng Cấp - Miễn Phí 99,99% - Cày Item VIP, WC

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Chiến Binh vào 13h ngày 18/09/2022

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP Professional 2022

 • 43

  43. MU VƯƠNG QUYỀN - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - CUSTOM-DROP ĐỒ GOKU SIÊU THẦN

  MU VƯƠNG QUYỀN - CUSTOM-DROP ĐỒ GOKU SIÊU THẦN

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ CUSTOM vào 13h ngày 15/09/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 44

  44. Máy Chủ Chúa Tể Mới - Season 6 Exp 700x - Drop 20% - SỰ KIỆN 24/24 | FREE 100%

  Máy Chủ Chúa Tể Mới - SỰ KIỆN 24/24 | FREE 100%

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ CHÚA TỂ vào 13h ngày 17/09/2022

  Exp: 700x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 45

  45. HANOISS6.NET - Season 6 Exp 200x - Drop 5% - Đua Top Nhận 15 Triệu ATM

  HANOISS6.NET - Đua Top Nhận 15 Triệu ATM

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 14/09/2022

  Exp: 200x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuad

 • 46

  46. Mu Thiên Hà - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 100% - Custom - Giải Trí

  Mu Thiên Hà - Free 100% - Custom - Giải Trí

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Đại Đế vào 19h ngày 12/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 47

  47. MUVN8X.COM - MU VIÊT - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - NƠI HỘI TỤ CÁC ANH HÙNG NAM XƯA

  MUVN8X.COM - MU VIÊT - NƠI HỘI TỤ CÁC ANH HÙNG NAM XƯA

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 13/09/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 48

  48. Mu Xưa - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Full tính năng cho ae trải nghiệm

  Mu Xưa - Full tính năng cho ae trải nghiệm

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Ma Giới vào 14h ngày 14/09/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 49

  49. MU HN XƯA - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG HÀM HIỆU

  MU HN XƯA - NGUYÊN THỦY-KHÔNG HÀM HIỆU

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 13h ngày 13/09/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 50

  50. Mu Cao Thủ - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn phí 100% không Webshop

  Mu Cao Thủ - Miễn phí 100% không Webshop

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Máy chủ CUSTOM1 vào 19h ngày 13/09/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 51

  51. MU-SG MÁY CHỦ LEGEND - Season 6 Exp 700x - Drop 20% - Cày cuốc nguyên thủy| Season 6.3|

  MU-SG MÁY CHỦ LEGEND - Cày cuốc nguyên thủy| Season 6.3|

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ LEGEND vào 13h ngày 17/09/2022

  Exp: 700x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 52

  52. mu-2022.tk - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Tạo Nhân Vật Nhận Sét Custom

  mu-2022.tk - Tạo Nhân Vật Nhận Sét Custom

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Zin Zin vào 19h ngày 10/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 53

  53. Mu Việt - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS⚡️

  Mu Việt - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS⚡️

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ ⚡️Mu Việt vào 13h ngày 11/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

 • 54

  54. MUFPT2003.COM - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - TRAIN WCOIN FREE - ONLINE 2000

  MUFPT2003.COM - TRAIN WCOIN FREE - ONLINE 2000

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ QUỶ VƯƠNG vào 13h ngày 09/09/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 55

  55. Mu Gái XINH vốn 1TỶ - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - ADM XINH GÁIIỄN PHÍ TẤT CẢ MỌI THỨ

  Mu Gái XINH vốn 1TỶ - ADM XINH GÁIIỄN PHÍ TẤT CẢ MỌI THỨ

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Gái Xinh Đầu Tư SV 1 TỶ ĐỒNG vào 19h ngày 05/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: V I P

 • 56

  56. MU-ARENA - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - free 99%

  MU-ARENA - free 99%

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ NORIA vào 19h ngày 07/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

 • 57

  57. MU FPT - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - max 380 cộng hưởng max 2 option

  MU FPT - max 380 cộng hưởng max 2 option

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ QUYỀN NĂNG vào 13h ngày 08/09/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 58

  58. MUPHONUI.COM- SẮP RA - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - NƠI TÌM LẠI KÍ ỨC XƯA

  MUPHONUI.COM- SẮP RA - NƠI TÌM LẠI KÍ ỨC XƯA

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Lào Cai vào 13h ngày 06/09/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 59

  59. hanoiss6.net - Season 6 Exp 100x - Drop 5% - Đua Top Nhận 10 Triệu ATM

  hanoiss6.net - Đua Top Nhận 10 Triệu ATM

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ ThoiGian vào 13h ngày 09/09/2022

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuad

 • 60

  60. MU PK - Season 6 Exp 50x - Drop 10% - ✔️ Không Móc Nạp, Nhận BOX Hoặc (Tr

  MU PK - ✔️ Không Móc Nạp, Nhận BOX Hoặc (Tr

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ KIM-LONG vào 13h ngày 02/09/2022

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PS

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger