Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 31

  31. Mu Xưa - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free không top nạp,mốc nạp,cộng hưở

  Mu Xưa - Free không top nạp,mốc nạp,cộng hưở

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Mu Xưa vào 14h ngày 30/04/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 32

  32. Mu Bá Long - Season 6 Exp 400x - Drop 30% - Mu chuẩn cày cuốc

  Mu Bá Long - Mu chuẩn cày cuốc

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Bá Long vào 19h ngày 30/04/2022

  Exp: 400x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: 99% an toàn tuyệt đối

 • 33

  33. Mu Thần Long - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Mu Thần Long Cày Cuốc Nguyên Thủy

  Mu Thần Long - Mu Thần Long Cày Cuốc Nguyên Thủy

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 03/05/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 34

  34. MuWak-Up Custom 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Server Free - Cày là có Cho AE

  MuWak-Up Custom 6.15 - Server Free - Cày là có Cho AE

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Khai mở MC: Arena vào 19h ngày 27/04/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 35

  35. MU Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Free99% Cày Wc nâng cấp item

  MU Khởi Nguyên - Free99% Cày Wc nâng cấp item

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Kalima vào 19h ngày 29/04/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 36

  36. MU VƯƠNG QUYỀN - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - -AUTO ALL-ĐĂNG KÝ INGAME-OFF TRAIN

  MU VƯƠNG QUYỀN - -AUTO ALL-ĐĂNG KÝ INGAME-OFF TRAIN

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 27/04/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 37

  37. MU MA VƯƠNG - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - MU-MAVUONG.COM KHÔNG WEBSHOP-

  MU MA VƯƠNG - MU-MAVUONG.COM KHÔNG WEBSHOP-

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 30/04/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 38

  38. MU VƯƠNG QUYỀN - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - ĐĂNG KÝ INGAME-AUTO ALL-OFF TRAIN

  MU VƯƠNG QUYỀN - ĐĂNG KÝ INGAME-AUTO ALL-OFF TRAIN

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 27/04/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 39

  39. mu-2022.online - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - ♦️ Hệ thống nhiệm vụ Ngày

  mu-2022.online - ♦️ Hệ thống nhiệm vụ Ngày

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Magic vào 18h ngày 26/04/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 40

  40. Mu Chiến Thần s6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Ex9999-Không GHRS-RS nhận WC

  Mu Chiến Thần s6.15 - Ex9999-Không GHRS-RS nhận WC

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 20h ngày 24/04/2022

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 41

  41. MUTHIENTHANH.VN - Season 6 Exp 1000x - Drop 10% - NO WEBSHOP-AUTO RESET IMGAME

  MUTHIENTHANH.VN - NO WEBSHOP-AUTO RESET IMGAME

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ MÁY CHỦ ATLANS vào 13h ngày 23/04/2022

  Exp: 1000x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 42

  42. ⚔️ Mu Việt 24h ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  ⚔️ Mu Việt 24h ⚔️ - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 24/04/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 43

  43. ⚜️MU HOÀN MỸ⚜️ - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - RESET ĐẠT MỐC NHẬN QUÀ VÀ WCOIN

  ⚜️MU HOÀN MỸ⚜️ - RESET ĐẠT MỐC NHẬN QUÀ VÀ WCOIN

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 20h ngày 23/04/2022

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DEEPSHIELD

 • 44

  44. MUHOANKIEM.NET - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL CUSTOM-EVENT-SỰ KIỆN

  MUHOANKIEM.NET - FULL CUSTOM-EVENT-SỰ KIỆN

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 20/04/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON

 • 45

  45. Mu Season 6 - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Free không nạp thẻ

  Mu Season 6 - Free không nạp thẻ

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Mu Season 6 vào 19h ngày 20/04/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 46

  46. MUVN8X.COM-FULL EVEN - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL CUSTOM< EVENT<SỰ KIỆN 24H

  MUVN8X.COM-FULL EVEN - FULL CUSTOM< EVENT<SỰ KIỆN 24H

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 19/04/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 47

  47. LỤC ĐỊA MU - Season 6 Exp 3000x - Drop 10% - Đông người chơi, miễn phí

  LỤC ĐỊA MU - Đông người chơi, miễn phí

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Lục Địa MU vào 13h ngày 20/04/2022

  Exp: 3000x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 48

  48. Mu Huyền Thoại - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Không Top Phú Hộ, Không danh hiệu..

  Mu Huyền Thoại - Không Top Phú Hộ, Không danh hiệu..

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 19/04/2022

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

 • 49

  49. Bốc Phét - Season 16 Exp 9999x - Drop 80% - free all ACE ơi

  Bốc Phét - free all ACE ơi

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Bốc Phét vào 10h ngày 16/04/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 50

  50. Mu Thiên Hà - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Free 100% - Pk Siêu Nhiệt - Đua Top

  Mu Thiên Hà - Free 100% - Pk Siêu Nhiệt - Đua Top

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Devias vào 19h ngày 16/04/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 51

  51. MU Việt Nam SL - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - MU Việt Nam SL - Free 100% - Custom

  MU Việt Nam SL - MU Việt Nam SL - Free 100% - Custom

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Việt Nam vào 9h ngày 17/04/2022

  Exp: 500x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 52

  52. Mu Rồng Đỏ - Season 6 Exp 40x - Drop 5% - Miễn Phí 100 % cày cuốc pk giải tí

  Mu Rồng Đỏ - Miễn Phí 100 % cày cuốc pk giải tí

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 20/04/2022

  Exp: 40x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vgoryus

 • 53

  53. MU8X.NET-NƠI HỘI TỤ - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - NƠI HỘI TỤ CÁC ANH HÙNG

  MU8X.NET-NƠI HỘI TỤ - NƠI HỘI TỤ CÁC ANH HÙNG

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ NORIA vào 13h ngày 15/04/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON

 • 54

  54. MuRedBull SS 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  MuRedBull SS 6.15 - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Máy chủ mới: Lorencia vào 13h ngày 13/04/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 55

  55. MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - SIÊU DỄ CHƠI.MIỄN PHÍ 100%

  MU QUYỀN LỰC - SIÊU DỄ CHƠI.MIỄN PHÍ 100%

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 13/04/2022

  Exp: 5000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 56

  56. mu free 20wc/quái - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Free all 20wc/1 quái, boss 1h/lần

  mu free 20wc/quái - Free all 20wc/1 quái, boss 1h/lần

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Cuồng Phong vào 13h ngày 12/04/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống ha

 • 57

  57. MU XƯA FREE 100% - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Free hoàn toàn không top nap-mốc na

  MU XƯA FREE 100% - Free hoàn toàn không top nap-mốc na

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Mu Xưa vào 19h ngày 12/04/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 58

  58. MU SÀI GÒN SS6 - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - LỐI CHƠI CÀY CHAY LÊN ĐỒ

  MU SÀI GÒN SS6 - LỐI CHƠI CÀY CHAY LÊN ĐỒ

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 14/04/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: cá mập vú bự

 • 59

  59. MUVN8X.COM-->MU MỚI - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - Tặng Sét Full Thần + wing 2 Khi Ope

  MUVN8X.COM-->MU MỚI - Tặng Sét Full Thần + wing 2 Khi Ope

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 12/04/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 60

  60. Mu Vĩnh Long - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Webshop Fulll Item Cày WC miễn phí

  Mu Vĩnh Long - Webshop Fulll Item Cày WC miễn phí

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Thành Phố 1 vào 13h ngày 10/04/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: MVL AntiCheat

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger