Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 151

  151. MUPHONUI.COM - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK CLASS

  MUPHONUI.COM - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK CLASS

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Lào Cai vào 13h ngày 06/06/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 152

  152. MU THIÊN MỆNH - Season 6 Exp 1000x - Drop 30% - Sân chơi vui vẻ, cày cuốc là có hết

  MU THIÊN MỆNH - Sân chơi vui vẻ, cày cuốc là có hết

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 14h ngày 01/06/2022

  Exp: 1000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MUEMU

 • 153

  153. MUSATAN - Season 6 Exp 1500x - Drop 30% - nguyên thuỷ 400,wing3, 3op free 99%

  MUSATAN - nguyên thuỷ 400,wing3, 3op free 99%

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ SATAN vào 19h ngày 04/06/2022

  Exp: 1500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 154

  154. Mu Hoàng Kim - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - Free

  Mu Hoàng Kim - Free

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Kim Long vào 13h ngày 01/06/2022

  Exp: 500x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Guar

 • 155

  155. Mu Goblin - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - MU bán Đồ Exl = Zen trong Shop Khi

  Mu Goblin - MU bán Đồ Exl = Zen trong Shop Khi

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Goblin vào 13h ngày 31/05/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 156

  156. Mu Truyền Kỳ - Season 6 Exp 100x - Drop 95% - Phiên bản season 6.0 nguyên bản

  Mu Truyền Kỳ - Phiên bản season 6.0 nguyên bản

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 11/06/2022

  Exp: 100x - Drop: 95%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 157

  157. MuRedBull 6.15 Full - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Lâu Dài - Ổn Định - Update Liên Tục

  MuRedBull 6.15 Full - Lâu Dài - Ổn Định - Update Liên Tục

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ MuRedBull Full Custom 6.15 vào 19h ngày 28/05/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 158

  158. MUHOANKIEM.NET - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI TÌM LẠI KÍ ỨC NĂM XƯA !!!!

  MUHOANKIEM.NET - NƠI TÌM LẠI KÍ ỨC NĂM XƯA !!!!

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 28/05/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 159

  159. MUHOANKIEM.NET - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI TÌM LẠI KÍ ỨC NĂM XƯA !!!!

  MUHOANKIEM.NET - NƠI TÌM LẠI KÍ ỨC NĂM XƯA !!!!

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 28/05/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 160

  160. MU VIỆT NAM SL - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - FREE 100%, CHƠI TỪ CÙI ĐẾN KHỦNG

  MU VIỆT NAM SL - FREE 100%, CHƠI TỪ CÙI ĐẾN KHỦNG

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ CỤM MÁY CHỦ 3- BẠCH HỔ vào 9h ngày 29/05/2022

  Exp: 500x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 161

  161. ⚜️ Mu Anh Hùng ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - AUTO RESET - OFFATTACK - KEEP POINT

  ⚜️ Mu Anh Hùng ⚜️ - AUTO RESET - OFFATTACK - KEEP POINT

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 29/05/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 162

  162. MUHN8X.COM-MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK !

  MUHN8X.COM-MU HÀ NỘI - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK !

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ HÀ NỘI vào 13h ngày 26/05/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 163

  163. Mu Casino - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Miễn phí 99,99% , Cày cuốc PK

  Mu Casino - Miễn phí 99,99% , Cày cuốc PK

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Casino vào 13h ngày 22/05/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: D-Guard

 • 164

  164. Mu Việt Season 3 - Season 3 Exp 100x - Drop 10% - Train Quái Nhận Wcoin free Arena

  Mu Việt Season 3 - Train Quái Nhận Wcoin free Arena

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ HỒI SINH vào 13h ngày 26/05/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 165

  165. MU XƯA - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Máy chủ Hợp Nhất Free 100%,giải trí

  MU XƯA - Máy chủ Hợp Nhất Free 100%,giải trí

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Hợp Nhất vào 14h ngày 24/05/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 166

  166. MUPHONUI.COM-MU PHỐ - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI HỘI TỤ CÁC CHIẾN BINH ANH HÙNG

  MUPHONUI.COM-MU PHỐ - NƠI HỘI TỤ CÁC CHIẾN BINH ANH HÙNG

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ :::Lào Cai::: vào 13h ngày 22/05/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 167

  167. MU VƯƠNG QUYỀN - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - MU MIỄN PHÍ CHƠI XANH CHÍN

  MU VƯƠNG QUYỀN - MU MIỄN PHÍ CHƠI XANH CHÍN

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 19/05/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepSheil

 • 168

  168. MUVIET24H.VN - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG STREAMER

  MUVIET24H.VN - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG STREAMER

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 13h ngày 20/05/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 169

  169. MUVN8X.COM- MU VIỆT - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK

  MUVN8X.COM- MU VIỆT - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ ***NORIA*** vào 13h ngày 17/05/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 170

  170. MU MA THUẬT - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG DANH HIỆU

  MU MA THUẬT - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ TARKAN vào 13h ngày 22/05/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 171

  171. MUTHIENTHANH.VN - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - KO WEBSHOP,KO DANH HIỆU

  MUTHIENTHANH.VN - KO WEBSHOP,KO DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 16/05/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 172

  172. Hà Nội Mu - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - cày cuốc là có tất cả

  Hà Nội Mu - cày cuốc là có tất cả

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Lorencia vào 19h ngày 17/05/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MuTeam

 • 173

  173. Mu Thiên Thần - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - RESET TẶNG WCOIN, CÀY WCOIN INGAME

  Mu Thiên Thần - RESET TẶNG WCOIN, CÀY WCOIN INGAME

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 15/05/2022

  Exp: 1000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 174

  174. Mu-ThienKim.Com - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - Miễn phí 99%

  Mu-ThienKim.Com - Miễn phí 99%

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Thiên mệnh vào 10h ngày 15/05/2022

  Exp: 9999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VietGuard

 • 175

  175. ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 15/05/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 176

  176. MuRedBull Custom6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Server Free - Cày là có Cho AE

  MuRedBull Custom6.15 - Server Free - Cày là có Cho AE

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Khai mở MC: Dungeon vào 19h ngày 13/05/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 177

  177. MU-VIETNAMSL.NET - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - MIỄN PHÍ 100% CHO AE

  MU-VIETNAMSL.NET - MIỄN PHÍ 100% CHO AE

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ MÁY CHỦ MỚI - CỤM 2 vào 17h ngày 10/05/2022

  Exp: 500x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 178

  178. MU HÀ NỘI - Season 3 Exp 100x - Drop 10% - Cộng Hưởng Max 2 Option

  MU HÀ NỘI - Cộng Hưởng Max 2 Option

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 12/05/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 179

  179. Mu thần tài Free - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 5wc/1 quái - boss 1h/lần - treo off

  Mu thần tài Free - 5wc/1 quái - boss 1h/lần - treo off

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 10/05/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 180

  180. Mu Thiên Hà - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Free 100% - Cày Là Có - PK Cân bằng

  Mu Thiên Hà - Free 100% - Cày Là Có - PK Cân bằng

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ LONG THẦN vào 19h ngày 10/05/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger