Mu Mới ra, ✨ Mu Hà Nội ✨  - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Season 6 - Max W3 và đồ 380 - Reset

Trang chủ: https://ss6hanoi.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/ss6hn/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 17/02/2023 (13h) - Open Beta: 19/02/2023 (13h)