Mu Mới ra,  ⚜️ MU Hà Nội ⚜️  - Season 6 Exp 300x - Drop 30% -  FREE 100% BOSS CỰC ĐÔNG
Mu Mới ra,  ⚜️ MU Hà Nội ⚜️  - Season 6 Exp 300x - Drop 30% -  FREE 100% BOSS CỰC ĐÔNG

Trang chủ: https://ss6hanoi.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/ss6hn/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: DEVIL

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 30%

Alpha Test: 02/04/2023 (13h) - Open Beta: 03/04/2023 (13h)