Mu Mới ra, ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

Trang chủ: https://muviet24h.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muviet24h

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ⭐️ THIÊN SỨ ⭐️

Loại Mu: Reset In Game, Exp 170x, Drop 20%

Alpha Test: 13/01/2024 (8h) - Open Beta: 16/01/2024 (13h)