Mu Mới ra, Free Free - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - OPEN Tạo Nhân Vật Nhận Sét Custom +
Mu Mới ra, Free Free - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - OPEN Tạo Nhân Vật Nhận Sét Custom +

Trang chủ: http://mu-free.ezyro.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuFreeCustom888/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Free Free

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 04/08/2022 (13h) - Open Beta: 06/08/2022 (13h)