Mu Mới ra, LỤC ĐỊA MU - Season 6 Exp 3000x - Drop 5% - Không webshop, không top nạp
Mu Mới ra, LỤC ĐỊA MU - Season 6 Exp 3000x - Drop 5% - Không webshop, không top nạp

Trang chủ: http://lucdiamu.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mulucdiaonline

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lục Địa MU

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 5%

Alpha Test: 17/04/2022 (13h) - Open Beta: 20/04/2022 (13h)