Mu Mới ra, MÁY CHỦ MỚI ODIN - Season 6 Exp 700x - Drop 20% - Free 100%|EVENT 24/24|Cày Cuốc|
Mu Mới ra, MÁY CHỦ MỚI ODIN - Season 6 Exp 700x - Drop 20% - Free 100%|EVENT 24/24|Cày Cuốc|

Trang chủ: https://mu-sg.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/SS6Classic

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ODIN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 700x, Drop 20%

Alpha Test: 26/09/2022 (13h) - Open Beta: 27/09/2022 (13h)