Mu Mới ra, Mu Bá Vương - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Train wcoin và ngọc cực đã
Mu Mới ra, Mu Bá Vương - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Train wcoin và ngọc cực đã

Trang chủ: http://mubavuong-ss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554003446577

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 40%

Alpha Test: 30/11/2023 (19h) - Open Beta: 02/12/2023 (19h)