Mu Mới ra, MU BA VUONG - Season 6 Exp 300x - Drop 40% - SĂN BOSS KIẾM WCOI MUA ĐỒ VIP
Mu Mới ra, MU BA VUONG - Season 6 Exp 300x - Drop 40% - SĂN BOSS KIẾM WCOI MUA ĐỒ VIP

Trang chủ: https://mubavuong.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mumoiradongnguoichoi/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: BÁ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 40%

Alpha Test: 30/05/2023 (13h) - Open Beta: 01/06/2023 (13h)