Mu Mới ra, MU BẢN HAY NHẤT T6 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% -   Game Free 10wcoin/ 1 quái, even1H
Mu Mới ra, MU BẢN HAY NHẤT T6 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% -   Game Free 10wcoin/ 1 quái, even1H

Trang chủ: http://mu-shop.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mu.shopnew2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: BẢO KÊ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 22/06/2024 (13h) - Open Beta: 24/06/2024 (13h)