Mu Mới ra, Mu Biên Hoà - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Tính Năng Nâng Cấp Trang Bị Từ Thấp

Trang chủ: https://mubhss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubienhoass6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: PREMIUM 1

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 100%

Alpha Test: 18/06/2024 (13h) - Open Beta: 19/06/2024 (19h)