Mu Mới ra, Mu Chu Tước SS6 - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Mu train wcoin free - drop 40%
Mu Mới ra, Mu Chu Tước SS6 - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Mu train wcoin free - drop 40%

Trang chủ: http://muchutuoc.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/GameMuChuTuoc

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 40%

Alpha Test: 29/06/2023 (19h) - Open Beta: 01/07/2023 (19h)