Mu Mới ra, Mu CNC 2003 Hoài Nệm - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Không Top - Không Mốc Nạp

Trang chủ: https://mucnc2003.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mucnc2003/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 10%

Alpha Test: 06/06/2024 (13h) - Open Beta: 08/06/2024 (13h)