Mu Mới ra, Mu Đại Đế Siêu VIP  - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Nơi Dân Cày Đập Chết Dân Nạp

Trang chủ: http://mudaide.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/daidecustom6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ: Hủy Diệt

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 14/09/2022 (10h) - Open Beta: 16/09/2022 (19h)