Mu Mới ra, MU ĐỨC TRỌNG - Season 6 Exp 999x - Drop 20% - Ko Cusstom TUCHÂN DAHHIỆU QUÂNHAM
Mu Mới ra, MU ĐỨC TRỌNG - Season 6 Exp 999x - Drop 20% - Ko Cusstom TUCHÂN DAHHIỆU QUÂNHAM

Trang chủ: http://mudt.info

Fanpage hỗ trợ: http://fb.com/muductrong

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ MUĐT

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 20%

Alpha Test: 17/01/2023 (19h) - Open Beta: 17/01/2023 (19h)