Mu Mới ra, MU GIAI NHÂN - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Free 100%|Dễ Kiếm Đồ|Reset Nhanh|
Mu Mới ra, MU GIAI NHÂN - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Free 100%|Dễ Kiếm Đồ|Reset Nhanh|

Trang chủ: https://mugiainhan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mugiainhan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THẦN LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 100%

Alpha Test: 29/11/2022 (13h) - Open Beta: 30/11/2022 (13h)