Mu Mới ra, MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Mu Season 6 có tâm nhất quả đất
Mu Mới ra, MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Mu Season 6 có tâm nhất quả đất

Trang chủ: https://muhn.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092443930565

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU HÀ NỘI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 20%

Alpha Test: 25/10/2023 (14h) - Open Beta: 28/10/2023 (14h)