Mu Mới ra, Mu Hồi Ức Season 6 - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Lối chơi dễ không đặt nặng cày cuốc
Mu Mới ra, Mu Hồi Ức Season 6 - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Lối chơi dễ không đặt nặng cày cuốc

Trang chủ: http://mu-hoiuc.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/huyenthoaimuss6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 50%

Alpha Test: 13/06/2023 (13h) - Open Beta: 16/06/2023 (13h)