Mu Mới ra, Mu Ma Vương - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI-DỄ KIẾM ĐỒ
Mu Mới ra, Mu Ma Vương - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI-DỄ KIẾM ĐỒ

Trang chủ: https://mu-mavuong.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuMaVuong2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HUYỀN THOẠI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 30%

Alpha Test: 05/01/2023 (9h) - Open Beta: 06/01/2023 (13h)