Mu Mới ra, Mu Miễn Phí - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn Phí 99%, Cày Cuốc
Mu Mới ra, Mu Miễn Phí - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn Phí 99%, Cày Cuốc

Trang chủ: http://mu-mienphi.tk

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muzentk

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Free

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 29/01/2022 (13h) - Open Beta: 30/01/2022 (13h)