Mu Mới ra, Mu Nhật Nguyệt - Season 6 Exp 30x - Drop 50% - Tất cả đã có trong game chỉ việ cày
Mu Mới ra, Mu Nhật Nguyệt - Season 6 Exp 30x - Drop 50% - Tất cả đã có trong game chỉ việ cày

Trang chủ: https://munhatnguyet.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/munhatnguyet

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bình Minh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 30x, Drop 50%

Alpha Test: 30/11/2021 (13h) - Open Beta: 02/12/2021 (13h)