Mu Mới ra, Mu Phong Thần - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Game giải trí nhẹ nhàng,dê chơi
Mu Mới ra, Mu Phong Thần - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Game giải trí nhẹ nhàng,dê chơi

Trang chủ: https://muphongthan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6vietnam/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phong Thần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 04/05/2022 (13h) - Open Beta: 05/05/2022 (13h)