Mu Mới ra, Mu PVP - Season 16 Exp 300x - Drop 30% - Mu Reset Keppoint
Mu Mới ra, Mu PVP - Season 16 Exp 300x - Drop 30% - Mu Reset Keppoint

Trang chủ: http://mu-pvponlinevn.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUVNMN

Phiên bản: Season 16 - Máy chủ: PVP I

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 30%

Alpha Test: 07/01/2023 (8h) - Open Beta: 10/01/2023 (20h)