Mu Mới ra, MU QUYỀN VƯƠNG - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MIỄN PHÍ, ĐỒ DỄ KIẾM CHĂM LÀ CÓ

Trang chủ: https://chienthan-ss6.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mucustoms6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 14/11/2023 (13h) - Open Beta: 16/11/2023 (19h)