Mu Mới ra, mu server tháng 5 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% -  Mu giết quái nhận 10-15 wc - even
Mu Mới ra, mu server tháng 5 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% -  Mu giết quái nhận 10-15 wc - even

Trang chủ: http://mu-vietplus.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muvietplus2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: long vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 30/04/2024 (13h) - Open Beta: 02/05/2024 (13h)