Mu Mới ra, MU SS6S THÀNH LONG - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU MỚI RA BẢN NEW 10WC/QUÁI
Mu Mới ra, MU SS6S THÀNH LONG - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU MỚI RA BẢN NEW 10WC/QUÁI

Trang chủ: http://mu-ss6plus.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/banpkgold2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THÀNH LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 05/03/2024 (13h) - Open Beta: 06/03/2024 (13h)