Mu Mới ra, Mu Thần Long - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Free 100% không top nạp- mốc nạp
Mu Mới ra, Mu Thần Long - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Free 100% không top nạp- mốc nạp

Trang chủ: https://mu-viet24h.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muviet24hmoira/?ref=pages_you_manage

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thần Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 02/11/2021 (13h) - Open Beta: 03/11/2021 (20h)