Mu Mới ra, MU TRƯỜNG TỒN - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - CUSTOM-ĐẦY ĐỦ PET MUN,PET CƯỠI
Mu Mới ra, MU TRƯỜNG TỒN - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - CUSTOM-ĐẦY ĐỦ PET MUN,PET CƯỠI

Trang chủ: https://mu-truongton.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutruongton2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN KIẾM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 25/09/2022 (9h) - Open Beta: 26/09/2022 (19h)