Mu Mới ra, Mu Truyền Kỳ SS6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - DỄ CHƠI-PET-MUUN-DANH HIỆU-HỒN HOÀN
Mu Mới ra, Mu Truyền Kỳ SS6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - DỄ CHƠI-PET-MUUN-DANH HIỆU-HỒN HOÀN

Trang chủ: https://mu-truyenky.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuTruyenKy.Co

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Năng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 18/04/2024 (9h) - Open Beta: 19/04/2024 (13h)