Mu Mới ra, Mu Uy Tín - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Mu Đông Người Chơi - Quảng Cáo Mạnh
Mu Mới ra, Mu Uy Tín - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Mu Đông Người Chơi - Quảng Cáo Mạnh

Trang chủ: https://muuytin.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muuytin/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Uy Tín

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 18/11/2023 (13h) - Open Beta: 19/11/2023 (13h)