Mu Mới ra, MU Victor - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Free 90%, nâng cấp HD, sự kiện mới
Mu Mới ra, MU Victor - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Free 90%, nâng cấp HD, sự kiện mới

Trang chủ: https://muvictor.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvictor2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu Tà Thần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 16/12/2022 (10h) - Open Beta: 18/12/2022 (10h)