Mu Mới ra, Mu Việt Chiến Binh - Season 6 Exp 5x - Drop 15% - Mu Việt Chiến Binh tự hào với hệ th
Mu Mới ra, Mu Việt Chiến Binh - Season 6 Exp 5x - Drop 15% - Mu Việt Chiến Binh tự hào với hệ th

Trang chủ: https://muvietchienbinh.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554167541150

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ChienBinh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5x, Drop 15%

Alpha Test: 30/11/2023 (15h) - Open Beta: 08/12/2023 (18h)