Mu Mới ra, MU VIỆT NAM - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - MU SĂN BOSS NHẬN WC, WP, GP

Trang chủ: https://muvietnam.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/gaming/muvietnamss63

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: VIỆT NAM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 29/08/2023 (8h) - Open Beta: 03/09/2023 (8h)