Mu Mới ra, Mu Việt Nam SS2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 40% - Phục Hưng - NPC BUFF Free - Train
Mu Mới ra, Mu Việt Nam SS2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 40% - Phục Hưng - NPC BUFF Free - Train

Trang chủ: https://muvietnam-ss2.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVietNamSeasons2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: máy chủ 7: Phục Hưng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 40%

Alpha Test: 14/03/2024 (19h) - Open Beta: 16/03/2024 (19h)