Mu Mới ra, MU VOLGA - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Miên phí, ko tu chân, danh hiệu
Mu Mới ra, MU VOLGA - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Miên phí, ko tu chân, danh hiệu

Trang chủ: https://mu-volga.info

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvolga

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Babylon

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 50%

Alpha Test: 14/10/2023 (8h) - Open Beta: 14/10/2023 (13h)