Mu Mới ra, MU XANH CHÍN - Season 6 Exp 9999x - Drop 35% - Cày Cuốc  - Ép Đồ Pằng Phân Phẩm

Trang chủ: https://muxanhchin.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muxanhchin

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ NHÂN PHẨM VÔ CỰC

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 35%

Alpha Test: 18/01/2024 (13h) - Open Beta: 20/01/2024 (13h)