Mu Mới ra, Mu3508 Tặng đồ 15ful - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Chỉ Việc Chiến đấu
Mu Mới ra, Mu3508 Tặng đồ 15ful - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Chỉ Việc Chiến đấu

Trang chủ: http://Mu3508.Online

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mudotoan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tặng Đồ +15full thần chiến

Loại Mu: Reset Web, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 23/11/2022 (8h) - Open Beta: 23/11/2022 (14h)