✪ Giới Thiệu

Ở Lv 250, Tộc Chúa Tể Dark Lord được mở khóa. Cưỡi trên chiến mã của mình, anh ta là một thế lực đáng sợ có thể triệu hồi Quạ bóng tối và Con ngựa bóng tối để thực hiện nhiệm vụ của mình. Anh ta là nhân vật duy nhất có chỉ số Lệnh. 

Giới Thiệu Tộc Chúa Tể Dark Lord Trong Game Mu Online

Chúa Tể có vẻ bề ngoài như nhân vật phục vụ cho KunDun. Họ là dòng dõi của các nhà lãnh đạo, người đã chỉ huy những đội quân hùng hậu và thừa hưởng quyền năng của tạo hóa trong thời hoàng kim.

Giới Thiệu Tộc Chúa Tể Dark Lord Trong Game Mu Online

Lời đe dọa của KunDun đã mang họ trở về giúp con người sống sót qua thời kỳ khó khăn nhưng một số khác trở về với mục đích chờ thời cơ để nắm lấy quyền lực khi cuộc chiến đang ngày càng gần kề.

Chúa Tể vung gươm ra hiệu với uy lực của một vị lãnh tụ trong các trận chiến. Họ có sức mạnh triệu hồi quạ tinh và chiến mã giúp họ đàn áp kẻ thù của mình.

Giới Thiệu Tộc Chúa Tể (Dark Lord) Trong Game Mu Online

Như Đấu Sĩ, họ có thể xâm nhập vào những vùng đất và mang trên người những món đồ tốt với yêu cầu thấp hơn các dòng nhân vật khác. Bên cạnh đó, họ có những phép thuật mới và kỹ thuật chưa từng thấy trên lục địa MU.

Cuối cùng, để có được Chúa Tể bạn phải có một nhân vật cơ bản đạt cấp độ 250.

Gồm có 3 lớp nhân vật tiêu biểu trong lục địa Mu là Dark Lord (Chúa Tể), Lord Emperor (Thiên Vương) và Empire Road (Season 12).
Gồm có 3 lớp nhân vật tiêu biểu trong lục địa Mu là Dark Lord (Chúa Tể), Lord Emperor (Thiên Vương) và Empire Road (Season 12).

Gồm có 3 lớp nhân vật tiêu biểu trong lục địa Mu là Dark Lord (Chúa Tể), Lord Emperor (Thiên Vương) và Empire Road (Season 12).

✪ Thuộc Tính Cơ Bản

Điểm thưởng khi lên Level Strength Bắt Đầu Agility Bắt Đầu Vitality Bắt Đầu Energy Bắt Đầu  Máu / HP
7 26 20 20 15 25
Mana   AG SD Máu khi lên Level Mana khi lên Level SD khi lên Level
90 40 23 128 1 1

 

Cách tính điểm Chúa Thể Cách Tính Điểm
Sức sát thương cao nhất (Sức mạnh ÷ 5) + (Năng lượng ÷ 10) + Max Dame vũ khí
Sức sát thương nhỏ nhất (Sức mạnh ÷ 7) + (Năng lượng ÷ 14) + Min Dame vũ khí
Khả năng tấn công (Nhanh nhẹn ÷ 10)
Sức chống đỡ (Nhanh nhẹn ÷ 7) + Toàn bộ sức chống đỡ của bộ giáp và khiên
Khả năng tránh đòn (Cấp độ * 5) + (Nhanh nhẹn * 2.5) + (Sức mạnh ÷ 6) + (Sự lãnh đạo ÷ 10) + Khả năng tránh đòn của bộ giáp và khiên
Sức mạnh kỹ năng Buff tăng sát thương: Dame cơ bản + 34 + (Năng lượng – 120)÷30 + (Mệnh lệnh – 290)÷30


✪ Kỹ Năng (Skills) Của Chúa Tể

★ Tuyệt Chiêu (Skills)

Tên Hình Skills Yêu Cầu Mana Sức sát thương Loại
Sóng Âm
(Force Wave)
Skill chúa tể (DarkLord) Mu Online - Sóng Âm (Force Wave) Skill chúa tể (DarkLord) Mu Online - Sóng Âm (Force Wave) Tuyệt chiêu từ sách

 

Tên Hình Skills Yêu Cầu Mana Sức sát thương Loại
Hoả xích long
(Fire Burst) 
Skill chúa tể (DarkLord) Mu Online - Hoả xích long (Fire Burst) Skill chúa tể (DarkLord) Mu Online - Hoả xích long (Fire Burst) 25   Tuyệt chiêu từ sách

 

Tên Hình Skills Yêu Cầu Mana Sức sát thương Loại
Tăng sát thương
(Increase Critical Damage)
Skill chúa tể (DarkLord) Mu Online - Tăng sát thương (Increase Critical Damage) Skill chúa tể (DarkLord) Mu Online - Tăng sát thương (Increase Critical Damage) 50 50 Tuyệt chiêu từ sách

 

Tên Hình Skills Yêu Cầu Mana Sức sát thương Loại
Hỏa Âm
(Fire Scream)
Skill chúa tể (DarkLord) Mu Online - Hỏa Âm (Fire Scream) Skill chúa tể (DarkLord) Mu Online - Hỏa Âm (Fire Scream)

150 Ene,

340 Cmd

100% Tuyệt chiêu từ sách

 

Tên Hình Skills Yêu Cầu Mana Sức sát thương Loại
Tập hợp năng lượng (Electric Spike) Skill chúa tể (DarkLord) Mu Online - Tập hợp năng lượng (Electric Spike) Skill chúa tể (DarkLord) Mu Online - Tập hợp năng lượng (Electric Spike) 100 100 Tuyệt chiêu từ sách

 

Tên Hình Skills Yêu Cầu Mana Sức sát thương Loại
Triệu hồi thành viên (Summon) Skill chúa tể (DarkLord) Mu Online - Triệu hồi thành viên (Summon) Skill chúa tể (DarkLord) Mu Online - Triệu hồi thành viên (Summon) 70 30 Tuyệt chiêu từ sách

 

Tên Hình Skills Yêu Cầu Mana Sức sát thương Loại
Chaotic Decayer Skill chúa tể (DarkLord) Mu Online - Chaotic Decayer Tuyệt chiêu từ sách

 

Tên Hình Skills Yêu Cầu Mana Sức sát thương Loại
Điều khiển quạ
(Raven Attack)
Skill chúa tể (DarkLord) Mu Online - Điều khiển quạ (Raven Attack) Skill chúa tể (DarkLord) Mu Online - Điều khiển quạ (Raven Attack) Dark Raven Tuyệt chiêu của Quạ Tinh

 

Tên Hình Skills Yêu Cầu Mana Sức sát thương Loại
Giậm đất
(Earth Shake)
Skill chúa tể (DarkLord) Mu Online - Giậm đất (Earth Shake) Skill chúa tể (DarkLord) Mu Online - Giậm đất (Earth Shake) Cưỡi Chiến Mã 100 100 Tuyệt chiêu của Chiến Mã

★ Tuyệt chiêu Công thành

Tên Hình Skills Yêu Cầu Mana Sức sát thương Loại
Cột Lửa (Fire Blast) Skill chúa tể (DarkLord) Mu Online - Cột Lửa (Fire Blast) Skill chúa tể (DarkLord) Mu Online - Cột Lửa (Fire Blast) 16 Energy 340 Command 20 15 Tuyệt chiêu Công thành

Công thức tính:

  • Thiệt hại nghiêm trọng (Critical Damage): (Năng lượng ÷ 30 + Lệnh ÷ 25)

Lưu ý phiên bản khác:

  • Season 12 Eps 2: Tốc độ tấn công tối đa của Chúa tể bóng tối bị hạn chế

Ví dụ:
Giới hạn tốc độ tấn công trước = Không
Giới hạn tốc độ tấn công hiện tại = 450

✪ Những Loại Áo Choàng (Cape) Sử Dụng Cho Dark Lord

https://i.imgur.com/7mylJjq.gif https://i.imgur.com/Ed9eepl.gif https://i.imgur.com/7Qtbbcw.gif https://i.imgur.com/TtYGt7P.gif

✪ Thú đi kèm Dark Lord

★ Dark Horse

Dark Horse – Nhân vật Chúa Tể (DarkLord) Game Mu Online

Dark Horse – Nhân vật Chúa Tể (DarkLord) Game Mu Online

Thông số Dark Horse:

– Kỹ năng Giậm đất ​​(Earth Shake)
– Tăng kỹ năng phòng thủ: 5 + [Nhanh Nhẹn 20] + [Cấp Độ Dark Horse x 2].
– Hấp thụ sát thương: [30 + Cấp độ Dark Horse] 2.
– Tăng phạm vi tấn công: Cộng thêm +2.
– Yêu cấp cấp độ: 218 + ( Cấp độ Dark Horse x 2)

Ghi chú:

– Ngựa đen được đặt ở vị trí của Thần hộ mệnh, Imp.
– Cấp độ Dark Horse có thể được nâng cao nhất là 50.
– Máu của Dark Horse là từ 0 đến 255 (trong suốt cuộc tấn công, máu sẽ bị giảm).
– Khi chết, kinh nghiệm của Dark Horse giảm 10% (Cấp độ giảm, kinh nghiệm giảm).
– Tăng tốc độ chạy lên 17 (tốc độ nhanh hơn bay).
– Khi sử dụng Kỹ năng Dark Horse, bạn sẽ phải chờ thêm 10 giây, sau đó sử dụng lại.
– Kỹ năng phòng thủ tối đa là +120.
– Hấp thụ thiệt hại tối đa là 40%.
– Ngựa đen có thể thả, bị rớt ngay khi người chơi chết.
– Tăng phục hồi máu bằng các tìm NPC Trainer ở Lorencia trong tọa độ (122, 111).
– Cấp độ cao nhất là cấp 70 (Tính từ Season 9).

★ Dark Raven

Dark Raven – Nhân vật Chúa Tể (DarkLord) Game Mu Online

Dark Raven – Nhân vật Chúa Tể (DarkLord) Game Mu Online

Các hình thức tấn công của Dark Raven:

Skill của quạ (Dark Raven) Mu Online Skill của quạ (Dark Raven) Mu Online Skill của quạ (Dark Raven) Mu Online Skill của quạ (Dark Raven) Mu Online
Cơ bản Tấn công ngẫu nhiên Tấn công cùng chủ thể Tấn công mục tiêu
Không hành động Ngẫu nhiên tấn công bất kì ai trong phạm vi công kích Tấn công những đối tượng ra đòn với chủ thể Tấn công mục tiêu được chỉ định

Công thức tính:

  0.99 – Season 8 Eps 3 Season 9 – Season 10
Yêu cầu Lệnh 185 + (Dark Raven Level x 15) 185 + (Dark Raven Level x 10)
Sức sát thương cao nhất 200 + (Level Dark Raven x 15) + (command ÷ 4) 200 + (Level Dark Raven x 15) + (command ÷ 4)
Sức sát thương thấp nhất 180 + (Level Dark Raven x 15) + (command ÷ 8) 180 + (Level Dark Raven x 15) + (command ÷ 8)
Tốc độ đánh 20 + [(Level Dark Raven * 4) ÷ 5] + (command ÷ 50) 20 + [(Level Dark Raven * 4) ÷ 5] + (command ÷ 50)
Tỉ lệ tấn công thành công 1000 + Level Dark Raven + (Dark Raven Level x 15) 1000 + Level Dark Raven + (Dark Raven Level x 15)

 

Lưu ý từ phiên bản Season 9 trở đi:

Sát thương Công thức tính
Cơ hội sát thương hoàn hảo (Excellent Damage) 3% + (Command / 200) + (Raven level / 20)
Cơ hội sát thương nghiêm trọng (Critical Damage) 2% + (Command / 300) + (Raven level / 30)
Cơ hội vượt qua Phòng thủ (Ignore Defense) 1% + (Command / 400) + (Raven level / 40)

Ghi chú:

– Dark Raven được đặt thay thế vị trí Khiên.
– Cấp độ Dark Raven có thể nâng cao nhất là 50.
– Tuổi thọ của Dark Raven là 0 đến 255 máu (trong cuộc tấn công, máu sẽ bị giảm).
– Khi chết, kinh nghiệm Dark Raven giảm 10% (Cấp độ giảm, kinh nghiệm giảm).
– Quạ đen có thể được thả nếu người chơi chết.
– Bạn có thể tăng để phục hồi bằng cách tìm NPC Trainer  ở Lorencia trong tọa độ (122, 111).
– Cấp độ cao nhất là cấp 70 (Tính từ Season 9).

 

Anh em nhớ lưu lại web MuMoiRa.tv để không bỏ lỡ những Server Game MU Online mới nhất nhé.

Chúc anh em chơi game vui vẻ!