Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. Mu Biên Hoà - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn phí với tiêu chí cày là có
  Open Beta hôm nay

  Mu Biên Hoà - Miễn phí với tiêu chí cày là có

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ PREMIUM vào 19h ngày 27/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: AntiHack

 • 2

  2. mu 2024 mới nhất - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Các Even đều rớt ngọc custom
  Open Beta hôm nay

  mu 2024 mới nhất - Các Even đều rớt ngọc custom

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ ma thuật vào 13h ngày 27/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 3

  3. Mu Ông Trùm - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Boss nhiều, Dễ Lên Đồ, Giải Trí
  Open Beta hôm nay

  Mu Ông Trùm - Boss nhiều, Dễ Lên Đồ, Giải Trí

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hoài Niệm vào 19h ngày 27/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 4

  4. Mu Hải Phòng 6.18 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí
  Open Beta ngày mai

  Mu Hải Phòng 6.18 - Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hải Phòng vào 19h ngày 28/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ShackGuard

 • 5

  5. Mu-fptss6 Khai Mở - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Free Cày Cuốc.Custom Đồ Mới
  Open Beta ngày mai

  Mu-fptss6 Khai Mở - Free Cày Cuốc.Custom Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 28/05/2024

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 6

  6. mu mix thiên sứ mới - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Các Even đều rớt ngọc custom
  Open Beta ngày mai

  mu mix thiên sứ mới - Các Even đều rớt ngọc custom

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ THIÊN SỨ vào 13h ngày 28/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 7

  7. MU-PhucHung.co - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Không Tu Chân - Không Danh Hiệu
  Open Beta ngày mai

  MU-PhucHung.co - Không Tu Chân - Không Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 28/05/2024

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 • 8

  8. MU HÀ NỘI 2024 - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - SEASON 6 CLASIC CHUẨN WEBZEN
  Open Beta ngày mai

  MU HÀ NỘI 2024 - SEASON 6 CLASIC CHUẨN WEBZEN

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 28/05/2024

  Exp: 150x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 9

  9. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 300x - Drop 100% - Mu Miễn Phí - Không Webshop
  Open Beta ngày mai

  Mu Việt Nam - Mu Miễn Phí - Không Webshop

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Mu-VietNam vào 19h ngày 28/05/2024

  Exp: 300x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Xteam Pro

 • 10

  10. MU Season 9 - Season 7 Exp 10x - Drop 10% - Mới lạ, hấp dẫn, đồ họa đẹp
  Open Beta hôm qua

  MU Season 9 - Mới lạ, hấp dẫn, đồ họa đẹp

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Việt Nam vào 10h ngày 26/05/2024

  Exp: 10x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 11

  11. Mu Ký Ức - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn phí
  Open Beta hôm qua

  Mu Ký Ức - Miễn phí

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hoài Niệm vào 19h ngày 26/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ShackGuard

 • 12

  12. Mu Hoài Niệm - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Đua Top nhận ATM , không web shop
  Open Beta hôm qua

  Mu Hoài Niệm - Đua Top nhận ATM , không web shop

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hoài Niệm vào 13h ngày 26/05/2024

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

 • 13

  13. Mu Đế Vương - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Train quái rớt wcoin - K danh hiệu
  Open Beta hôm qua

  Mu Đế Vương - Train quái rớt wcoin - K danh hiệu

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 26/05/2024

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 14

  14. Mu Golden Season 2.0 - Season 2 Exp 30x - Drop 10% - Chuẩn cày cuốc CTC 2 tuần 1 lần
  Open Beta hôm qua

  Mu Golden Season 2.0 - Chuẩn cày cuốc CTC 2 tuần 1 lần

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Devias vào 13h ngày 26/05/2024

  Exp: 30x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: AntihackPro

 • 15

  15. Mu-Ss2.Fun -Cầy Cuốc - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Cầy Cuốc Nguyên Thủy
  Open Beta hôm qua

  Mu-Ss2.Fun -Cầy Cuốc - Cầy Cuốc Nguyên Thủy

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hồi Ức vào 10h ngày 26/05/2024

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Công Nghệ Chạy Bằng Cơm

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger