Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MUPHONUI.COM - FREE - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ CẦY CUỐC !
  Open Beta hôm nay

  MUPHONUI.COM - FREE - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ CẦY CUỐC !

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Lào Cai vào 13h ngày 02/10/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 2

  2. Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Cày Wc Hoa Mai Vàng Max Wing3
  Open Beta hôm nay

  Mu Khởi Nguyên - Cày Wc Hoa Mai Vàng Max Wing3

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 02/10/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 3

  3. MU XƯA - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG HÀM HIỆU
  Open Beta hôm nay

  MU XƯA - NGUYÊN THỦY-KHÔNG HÀM HIỆU

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 13h ngày 02/10/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 4

  4. Mu Hà Nội xưa - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Đua Top Săn Boss nhận ATM
  Open Beta hôm nay

  Mu Hà Nội xưa - Đua Top Săn Boss nhận ATM

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 02/10/2022

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard

 • 5

  5. mu gamethusg.com - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - MIỄN PHÍ 99% CÀY CUỐC
  Open Beta hôm qua

  mu gamethusg.com - MIỄN PHÍ 99% CÀY CUỐC

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ máy chủ ATLANS vào 13h ngày 01/10/2022

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK CHỐNG DUP

 • 6

  6. MU VƯƠNG QUYỀN - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - CUSTOM-FULL PET-ĐỒ GOKU
  Open Beta hôm qua

  MU VƯƠNG QUYỀN - CUSTOM-FULL PET-ĐỒ GOKU

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ CUSTOM vào 19h ngày 01/10/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 7

  7. Mu-hoabinh - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - free 99.9%
  Open Beta hôm qua

  Mu-hoabinh - free 99.9%

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ may chu Hoabinh vào 13h ngày 01/10/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 8

  8. Mu-tranhba.com - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Không webshop. Ko tu chân. Ko custu
  Open Beta hôm qua

  Mu-tranhba.com - Không webshop. Ko tu chân. Ko custu

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Máy chủ davias vào 13h ngày 01/10/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger