Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 61

  61. Mu Giải Trí Việt - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - Miễn phí 99%, Không GHRS, max 65k

  Mu Giải Trí Việt - Miễn phí 99%, Không GHRS, max 65k

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Giải Trí Việt vào 10h ngày 06/11/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield Pro

 • 62

  62. Nghiện MU Online - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Thu mua Wcoin từ người chơi

  Nghiện MU Online - Thu mua Wcoin từ người chơi

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Lorencia vào 13h ngày 05/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Cơm Nhà Nấu

 • 63

  63. MU HÀ NỘI XƯA - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG DANH HIỆU-KO WEBSHOP

  MU HÀ NỘI XƯA - KHÔNG DANH HIỆU-KO WEBSHOP

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 9h ngày 06/11/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 64

  64. MU-THIÊN QUYỀN.COM - Season 16 Exp 1500x - Drop 50% - FULL EVEN-SIÊU BOSS 24H-CHUẨN PK

  MU-THIÊN QUYỀN.COM - FULL EVEN-SIÊU BOSS 24H-CHUẨN PK

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ THIÊN QUYỀN 2 vào 13h ngày 01/11/2022

  Exp: 1500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 65

  65. MU-HUYỀN VŨ.COM - Season 16 Exp 1500x - Drop 50% - FREE TRAIN WINCOI-BOSS 24H

  MU-HUYỀN VŨ.COM - FREE TRAIN WINCOI-BOSS 24H

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ HUYỀN VŨ 2 vào 13h ngày 31/10/2022

  Exp: 1500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 66

  66. Mu Sài Gòn - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - Miễn Phí , Cày Cuốc, Train Wc

  Mu Sài Gòn - Miễn Phí , Cày Cuốc, Train Wc

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Hủy Diệt vào 13h ngày 02/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 67

  67. Mu Bless - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - nơi dân cày thể hiện đẳng cấp

  Mu Bless - nơi dân cày thể hiện đẳng cấp

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Tam Giới vào 14h ngày 03/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 68

  68. MUHOANKIEM.NET-SS6 - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - CẦY CUỐC - MAX WING 3 - ITEM 380

  MUHOANKIEM.NET-SS6 - CẦY CUỐC - MAX WING 3 - ITEM 380

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 01/11/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 69

  69. Mu Kỷ Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - nhiều tính năng sự kiện hấp dẫn

  Mu Kỷ Nguyên - nhiều tính năng sự kiện hấp dẫn

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Kỷ Nguyên vào 14h ngày 02/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 70

  70. MU-DEVUONG.NET - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - SS2 PLUS-NHIỀU SỰ KIỆN-DỄ CHƠI

  MU-DEVUONG.NET - SS2 PLUS-NHIỀU SỰ KIỆN-DỄ CHƠI

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ BẤT DIỆT vào 13h ngày 01/11/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 71

  71. MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - CUSTOM-SIÊU PHẨM DỄ CHƠI

  MU QUYỀN LỰC - CUSTOM-SIÊU PHẨM DỄ CHƠI

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 31/10/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 72

  72. Mu Miễn Phí - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Cày GP mua Ngọc, LV, HHHT...

  Mu Miễn Phí - Cày GP mua Ngọc, LV, HHHT...

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Máy chủ S1 vào 13h ngày 30/10/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 73

  73. MUPHONUI.COM-MU SS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 20% - CHUẨN CẦY CUỐC - MAX WING 3 - ĐỒ380

  MUPHONUI.COM-MU SS6 - CHUẨN CẦY CUỐC - MAX WING 3 - ĐỒ380

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Lào Cai vào 13h ngày 29/10/2022

  Exp: 3000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 74

  74. MU Long Thần - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Ex9999-RS nhận Wcoin

  MU Long Thần - Ex9999-RS nhận Wcoin

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Long Thần vào 14h ngày 29/10/2022

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 75

  75. ⚜️ Mu Việt 24h ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  ⚜️ Mu Việt 24h ⚜️ - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 30/10/2022

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 76

  76. Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Free All Max Wing3 item 400

  Mu Khởi Nguyên - Free All Max Wing3 item 400

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 25/10/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 77

  77. MUVIET24H.VN - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - KHÔNG DANH HIỆU-ITEM NGUYÊN BẢN

  MUVIET24H.VN - KHÔNG DANH HIỆU-ITEM NGUYÊN BẢN

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 13h ngày 25/10/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 78

  78. Mu Hà Thành - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - nhiều tính năng và sự kiện mới hdẫn

  Mu Hà Thành - nhiều tính năng và sự kiện mới hdẫn

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 26/10/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: dra

 • 79

  79. MU BHSS6 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 100% Không Webshop

  MU BHSS6 - Miễn Phí 100% Không Webshop

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Máy chủ GOLD vào 19h ngày 27/10/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 80

  80. MU THIÊN MỆNH - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - SIÊU PHẨM DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO

  MU THIÊN MỆNH - SIÊU PHẨM DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ TAM GIỚI vào 13h ngày 24/10/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 81

  81. Mu Thiên Địa - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - nhiều tính năng và sự kiện hấp dẫn

  Mu Thiên Địa - nhiều tính năng và sự kiện hấp dẫn

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Thiên Địa vào 13h ngày 25/10/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: d

 • 82

  82. MÁY CHỦ TÁI SINH - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - FREE 100%, TRAIN WCOIN, SHOP FULL

  MÁY CHỦ TÁI SINH - FREE 100%, TRAIN WCOIN, SHOP FULL

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ MÁY CHỦ TÁI SINH FREE 100% vào 13h ngày 22/10/2022

  Exp: 9999x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 83

  83. ⚜️MU HAI PHONG ⚜️ - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - SEVER FREE 100% - KHÔNG TOP PHÚ HỘ

  ⚜️MU HAI PHONG ⚜️ - SEVER FREE 100% - KHÔNG TOP PHÚ HỘ

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Lorrencia vào 19h ngày 21/10/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 84

  84. MuBigBoss - Season 6 Exp 100x - Drop 5% - OPEN 19/10 | SEASON6.3 | Max đồ 380

  MuBigBoss - OPEN 19/10 | SEASON6.3 | Max đồ 380

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ PHỤC SINH vào 9h ngày 19/10/2022

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KHÔNG THỂ HACK

 • 85

  85. MU-VUONGQUYEN.COM - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - CUSTOM-SIÊU PHẨM DỄ CHƠI

  MU-VUONGQUYEN.COM - CUSTOM-SIÊU PHẨM DỄ CHƠI

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ CUSTOM vào 19h ngày 20/10/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 86

  86. MU8X.NET - MU SẮP RA - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU - QUÂN H

  MU8X.NET - MU SẮP RA - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU - QUÂN H

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 20/10/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 87

  87. MU8X.NET - MU SẮP RA - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU - QUÂN H

  MU8X.NET - MU SẮP RA - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU - QUÂN H

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 20/10/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 88

  88. MU-STADIUM.COM - Season 16 Exp 1500x - Drop 50% - FULL EVEN -SEVER GIẢI TRÍ ĐỈNH CAO

  MU-STADIUM.COM - FULL EVEN -SEVER GIẢI TRÍ ĐỈNH CAO

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ ARENA 2 vào 13h ngày 17/10/2022

  Exp: 1500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 89

  89. MuBigBoss - Season 6 Exp 100x - Drop 5% - Open 19/10 | Mu BigBoss Season6.3

  MuBigBoss - Open 19/10 | Mu BigBoss Season6.3

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ PHỤC SINH vào 9h ngày 19/10/2022

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KHÔNG THỂ HACK

 • 90

  90. MU XƯA - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG GIỚI HẠN RESET

  MU XƯA - NGUYÊN THỦY-KHÔNG GIỚI HẠN RESET

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 13h ngày 22/10/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger