Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 61

  61. Mu Tu Tiên - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - Hoàn Toàn Miễn Phí cày cuốc

  Mu Tu Tiên - Hoàn Toàn Miễn Phí cày cuốc

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Mu tu tiên Full even vào 18h ngày 07/11/2023

  Exp: 2000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 62

  62. MU Hào Quang - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - Tặng đồ Exc

  MU Hào Quang - Tặng đồ Exc

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Hào Quang vào 13h ngày 29/10/2023

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 63

  63. Mu Hoả Long - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Sever Free Sinh Viên Cho AE Chiến

  Mu Hoả Long - Sever Free Sinh Viên Cho AE Chiến

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoả Long vào 15h ngày 05/11/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tối Đa

 • 64

  64. Mu Thăng Long - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Chỉ Cần Cầy Cuốc Là Có Tất

  Mu Thăng Long - Chỉ Cần Cầy Cuốc Là Có Tất

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoả Long vào 15h ngày 05/11/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tối Đa

 • 65

  65. Mu Gia Long - Season 6 Exp 99x - Drop 50% - Dễ chơi ,boss 24/24 ,bos Vip

  Mu Gia Long - Dễ chơi ,boss 24/24 ,bos Vip

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hải Phòng vào 13h ngày 03/11/2023

  Exp: 99x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 66

  66. ⚜️ MU SS6 ⚜️ - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Boss Cực nhiều 24/24, Free All 100%

  ⚜️ MU SS6 ⚜️ - Boss Cực nhiều 24/24, Free All 100%

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 14h ngày 03/11/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 67

  67. Mu Cuồng Long - Season 6 Exp 350x - Drop 35% - Hệ Thống Tu Chân, Quân Hàm, Hồn Hoà

  Mu Cuồng Long - Hệ Thống Tu Chân, Quân Hàm, Hồn Hoà

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Mới: BẠCH ĐẾ vào 20h ngày 01/11/2023

  Exp: 350x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack Server, VietGuardPRO

 • 68

  68. Mu-6789.Com - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - free all

  Mu-6789.Com - free all

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ ® 6789 ® (New) vào 8h ngày 02/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 69

  69. Lucdiamu-ss2.vn - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Lục địa mu seasson2 classic đỉnh ca

  Lucdiamu-ss2.vn - Lục địa mu seasson2 classic đỉnh ca

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 03/11/2023

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập Vip

 • 70

  70. ****MU QUYỀN VƯƠNG** - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - có làm mới có ăn , ko làm chết đói

  ****MU QUYỀN VƯƠNG** - có làm mới có ăn , ko làm chết đói

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Quyền Vương vào 19h ngày 02/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK SỬ DỤNG : (GOLDSHIED)

 • 71

  71. Mu Miễn Phí - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,bos 1h/lần, wing bán shop

  Mu Miễn Phí - 10wc/quái,bos 1h/lần, wing bán shop

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Long thần vào 13h ngày 02/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 72

  72. Mu Hà Nội Xưa SS6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Lối Chơi Đậm Chất Xưa

  Mu Hà Nội Xưa SS6.9 - Nguyên Thủy-Lối Chơi Đậm Chất Xưa

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Thăng Long vào 13h ngày 02/11/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 73

  73. Mu Hoàng Long SS2.0 - Season 2 Exp 150x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Lối Chơi Đậm Chất Xưa

  Mu Hoàng Long SS2.0 - Nguyên Thủy-Lối Chơi Đậm Chất Xưa

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 13h ngày 06/11/2023

  Exp: 150x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 74

  74. Mu Bá Tước ss6.15 - Season 6 Exp 2000x - Drop 80% - Miễn phí 99% admin nhiệt tình

  Mu Bá Tước ss6.15 - Miễn phí 99% admin nhiệt tình

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Bá Tước ss6.15 Full even vào 13h ngày 31/10/2023

  Exp: 2000x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 75

  75. Mu Đam Mê - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Miễn Phí 1%, 99% Còn Lại Cầy Cuốc

  Mu Đam Mê - Miễn Phí 1%, 99% Còn Lại Cầy Cuốc

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Đam Mê vào 20h ngày 02/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard + anti chạy = Cơm

 • 76

  76. Mu SS6 - Huyết Long - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn phí 99% cày cuốc nhận WC

  Mu SS6 - Huyết Long - Miễn phí 99% cày cuốc nhận WC

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Huyết Long vào 13h ngày 01/11/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack

 • 77

  77. Mu Tình Yeu SS6.9 - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Train wcoin - drop ngọc + exl 40%

  Mu Tình Yeu SS6.9 - Train wcoin - drop ngọc + exl 40%

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 19h ngày 04/11/2023

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 78

  78. Mu Siêu Cấp - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc,Custom Đồ Mới

  Mu Siêu Cấp - Free Cày Cuốc,Custom Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 30/10/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 79

  79. MU Hà Nội SS6 - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - Tặng đồ Exc

  MU Hà Nội SS6 - Tặng đồ Exc

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 29/10/2023

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 80

  80. Mu Newstar - Season 6 Exp 99999x - Drop 100% - miễn phí 99% cày cuốc

  Mu Newstar - miễn phí 99% cày cuốc

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 10h ngày 29/10/2023

  Exp: 99999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Good

 • 81

  81. Mu Việt Season 2.0 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Phiên Bản Chuẩn Webzen

  Mu Việt Season 2.0 - Phiên Bản Chuẩn Webzen

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 30/10/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 82

  82. High MU - Season 6 Exp 9999x - Drop 999% - Miễn phí 99% , không webshop

  High MU - Miễn phí 99% , không webshop

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ High vào 13h ngày 27/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 999%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshield

 • 83

  83. Mu Trường Tồn - Season 6 Exp 300x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Lối Chơi Cổ Xưa

  Mu Trường Tồn - Nguyên Thủy-Lối Chơi Cổ Xưa

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Danh Vọng vào 13h ngày 30/10/2023

  Exp: 300x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 84

  84. Mu Bất Diệt Mới Ra - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - miễn phí đông vui dễ chơi dễ kiếm

  Mu Bất Diệt Mới Ra - miễn phí đông vui dễ chơi dễ kiếm

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 28/10/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 85

  85. Mu Săn Boss - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn Phí 9999x Săn boss Cực Cuốn !!

  Mu Săn Boss - Miễn Phí 9999x Săn boss Cực Cuốn !!

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ máy chủ Medusa vào 19h ngày 25/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 86

  86. ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ ⭐️ THIÊN SỨ ⭐️ vào 13h ngày 23/10/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 87

  87. Mu Miễn Phí - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán sho

  Mu Miễn Phí - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán sho

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Hỏa Long vào 13h ngày 26/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 88

  88. MuRoyal - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - KHÔNG VÒNG QUAY MAY MẮN

  MuRoyal - KHÔNG VÒNG QUAY MAY MẮN

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Royal vào 19h ngày 27/10/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

 • 89

  89. ***MU CHIẾN THẦN*** - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU CHIENTHAN.NET đột phá phong cách

  ***MU CHIẾN THẦN*** - MU CHIENTHAN.NET đột phá phong cách

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ CHIẾN THẦN vào 19h ngày 25/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK SỬ DỤNG : (GOLDSHIED)

 • 90

  90. Mu Hùng Long - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Mu Cày Quốc, WebShop

  Mu Hùng Long - Mu Cày Quốc, WebShop

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hùng Long vào 13h ngày 24/10/2023

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger