Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 61

  61. Mu Hà Thành ss6 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Mu Hà Thành ss6 - săn boss nhận wc

  Mu Hà Thành ss6 - Mu Hà Thành ss6 - săn boss nhận wc

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Mu Hà Thành vào 13h ngày 12/07/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 62

  62. Mu Việt 2009 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Săn Boss nhận Wcoin liên tục

  Mu Việt 2009 - Săn Boss nhận Wcoin liên tục

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Mu Việt vào 13h ngày 12/07/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 63

  63. Mu thời đại free - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - FREE - boss 1h/1 lần - 5wc/1 quái

  Mu thời đại free - FREE - boss 1h/1 lần - 5wc/1 quái

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ DEVIAS vào 13h ngày 10/07/2022

  Exp: 2000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard

 • 64

  64. Mu 6789 - Season 6 Exp 999999x - Drop 99% - Cutom free all

  Mu 6789 - Cutom free all

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 10h ngày 07/07/2022

  Exp: 999999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 65

  65. MÁY CHỦ CHÚA TỂ MỚI - Season 6 Exp 1999x - Drop 50% - CÀY WCOIN, FREE 100%

  MÁY CHỦ CHÚA TỂ MỚI - CÀY WCOIN, FREE 100%

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ MÁY CHỦ CHÚA TỂ vào 10h ngày 09/07/2022

  Exp: 1999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

 • 66

  66. MU89 Máy Chủ BáVương - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - MU SS6 FREE KHÔNG TOP NẠP MỐC NẠP

  MU89 Máy Chủ BáVương - MU SS6 FREE KHÔNG TOP NẠP MỐC NẠP

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 13h ngày 09/07/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUA

 • 67

  67. ⚜️ Mu Thanh Long ⚜️ - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - SEVER FREE 100% - KHÔNG TOP PHÚ HỘ

  ⚜️ Mu Thanh Long ⚜️ - SEVER FREE 100% - KHÔNG TOP PHÚ HỘ

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Thanh Long vào 13h ngày 08/07/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 68

  68. Mu Trung Quốc - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Mu giải trí,Free 99,99%

  Mu Trung Quốc - Mu giải trí,Free 99,99%

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Thâm Quyến vào 9h ngày 07/07/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 69

  69. MUGATE.TV - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Không Custom - Đậm Chất Cày Quốc

  MUGATE.TV - Không Custom - Đậm Chất Cày Quốc

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 09/07/2022

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 • 70

  70. MU KÝ ỨC - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - TRAIN WCOIN FREE - ONLINE 2000

  MU KÝ ỨC - TRAIN WCOIN FREE - ONLINE 2000

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ FIGHTER x1000 vào 20h ngày 05/07/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 71

  71. MU CHIẾN BINH - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - ĐỒ HIẾM GIÁ TRỊ CAO

  MU CHIẾN BINH - ĐỒ HIẾM GIÁ TRỊ CAO

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 08/07/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 72

  72. ️⚜️ Mu Việt 24H ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  ️⚜️ Mu Việt 24H ⚜️ - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 07/07/2022

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 73

  73. Tam Thái Tử - Season 6 Exp 99999x - Drop 95% - Custom Thế hệ mới

  Tam Thái Tử - Custom Thế hệ mới

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 10h ngày 01/07/2022

  Exp: 99999x - Drop: 95%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 74

  74. MU TRƯỜNG TỒN - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - KHÔNG DANH HIỆU-ITEM GIÁ TRỊ CAO

  MU TRƯỜNG TỒN - KHÔNG DANH HIỆU-ITEM GIÁ TRỊ CAO

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ THIÊN KIẾM vào 13h ngày 03/07/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 75

  75. ⚜️ Mu Hải Phòng ⚜️ - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - SEVER FREE 100% - KHÔNG TOP PHÚ HỘ

  ⚜️ Mu Hải Phòng ⚜️ - SEVER FREE 100% - KHÔNG TOP PHÚ HỘ

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Hải Phòng vào 13h ngày 01/07/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 76

  76. MUanhem3mien.net - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Tặng 20.000.000t Alphatest

  MUanhem3mien.net - Tặng 20.000.000t Alphatest

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ MUanhem3mien.net vào 13h ngày 01/07/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 77

  77. Mu Đại Đế Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Mu đông người - lâu dài - bền vững

  Mu Đại Đế Custom - Mu đông người - lâu dài - bền vững

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Đại Đế Số 1 Việt Nam vào 19h ngày 01/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 78

  78. Mu Xưa - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - AE săn Boss kiếm WC,free all

  Mu Xưa - AE săn Boss kiếm WC,free all

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Mu Xưa vào 13h ngày 30/06/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 79

  79. Mu Sài Gòn - Season 2 Exp 80x - Drop 5% - Auto Reset Ingame Cộng Hưởng 2 Op

  Mu Sài Gòn - Auto Reset Ingame Cộng Hưởng 2 Op

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 29/06/2022

  Exp: 80x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 80

  80. MÁY CHỦ PHÁP SƯ MỚI - Season 6 Exp 2999x - Drop 50% - CÀY CUỐC, MU CHO DÂN ĐAM MÊ CÀY

  MÁY CHỦ PHÁP SƯ MỚI - CÀY CUỐC, MU CHO DÂN ĐAM MÊ CÀY

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ PHÁP SƯ vào 10h ngày 25/06/2022

  Exp: 2999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

 • 81

  81. Hoàng Gia - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - ⚜️【HOÀNG GIA - MUHOANGGIA.INFO】⚜️

  Hoàng Gia - ⚜️【HOÀNG GIA - MUHOANGGIA.INFO】⚜️

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Vương Gia vào 19h ngày 26/06/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 82

  82. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Auto Reset ingame Cộng Hưởng

  Mu Hà Nội - Auto Reset ingame Cộng Hưởng

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 19h ngày 24/06/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 83

  83. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Mu Hà Nội săn boss tẹt ga nhận WC

  Mu Hà Nội - Mu Hà Nội săn boss tẹt ga nhận WC

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 25/06/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 84

  84. MU WEBZEN - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - TRAIN WCOIN FREE - ONLINE 2000

  MU WEBZEN - TRAIN WCOIN FREE - ONLINE 2000

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ x1000 Lengend vào 13h ngày 25/06/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 85

  85. ⚜️ MU HOÀNG KIM ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚜️ MU HOÀNG KIM ⚜️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 24/06/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 86

  86. Mu Thái Bình - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Đua TOP Tuần Nhận VNĐ

  Mu Thái Bình - Đua TOP Tuần Nhận VNĐ

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Thiên Đế vào 14h ngày 23/06/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldSield

 • 87

  87. MU CHIẾN BINH - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG PHÚ HỘ

  MU CHIẾN BINH - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG PHÚ HỘ

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 21/06/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 88

  88. MÁY CHỦ TIÊN NỮ - Season 6 Exp 2999x - Drop 50% - Cày Wcoin, Chuẩn Cày Cuốc

  MÁY CHỦ TIÊN NỮ - Cày Wcoin, Chuẩn Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ TIÊN NỮ vào 10h ngày 19/06/2022

  Exp: 2999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

 • 89

  89. MuRedBull Full 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  MuRedBull Full 6.15 - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Noria Full Custom vào 19h ngày 18/06/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 90

  90. MU CENTER - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - EXP*9999, DROP 80%, EXCELLENT SHOP

  MU CENTER - EXP*9999, DROP 80%, EXCELLENT SHOP

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ máy chủ CENTER vào 9h ngày 14/06/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger