Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MU Hà Nội S2 - Season 2 Exp 10x - Drop 30% - CÀY CUỐC, KO NẠP WC, TỰ CÀY TỰ CHƠI
  Alpha Test hôm nay

  MU Hà Nội S2 - CÀY CUỐC, KO NẠP WC, TỰ CÀY TỰ CHƠI

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ Hồi Ức vào 10h ngày 27/04/2024

  Exp: 10x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK PRO

 • 2

  2. MU-HN97D.COM - Season 2 Exp 15x - Drop 20% - http://mu-hn97d.com/
  Đang Alpha Test

  MU-HN97D.COM - http://mu-hn97d.com/

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ MUONLINE97D vào 19h ngày 27/04/2024

  Exp: 15x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Thông Tin OPEN BETA - Máy Chủ

 • 3

  3. MU Hùng Vương - Season 2 Exp 50x - Drop 60% - MU ONLINE Season II Classic
  Đang Alpha Test

  MU Hùng Vương - MU ONLINE Season II Classic

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Hồi Ức vào 10h ngày 30/04/2024

  Exp: 50x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 4

  4. Mu Đế Vương SS2.0 - Season 2 Exp 500x - Drop 15% - Không Danh Hiệu-Buff Full Bằng Lệnh

  Mu Đế Vương SS2.0 - Không Danh Hiệu-Buff Full Bằng Lệnh

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Vương Mệnh vào 13h ngày 29/04/2024

  Exp: 500x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix

 • 5

  5. Mu 97D - Season 2 Exp 20x - Drop 10% - cày chay miễn phí

  Mu 97D - cày chay miễn phí

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ KY NIEM vào 13h ngày 03/05/2024

  Exp: 20x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: XShield

 • 6

  6. MUVOCUC.COM - Season 2 Exp 80x - Drop 10% - Không Mốc Nạp, Không Team Streamer

  MUVOCUC.COM - Không Mốc Nạp, Không Team Streamer

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Season 2 vào 14h ngày 04/05/2024

  Exp: 80x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 7

  7. GAMETHUVN SS2 - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Season 2 Hoàn Toàn Free

  GAMETHUVN SS2 - Season 2 Hoàn Toàn Free

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Tân Thủ vào 14h ngày 02/05/2024

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GS

 • 8

  8. VIETXUA.CO - Season 2 Exp 80x - Drop 10% - Không Team Stream, Kích Nạp

  VIETXUA.CO - Không Team Stream, Kích Nạp

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ WARRIOR vào 14h ngày 05/05/2024

  Exp: 80x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: AlienGuard

 • 9

  9. MU Kí Ức 2004 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Bản huyền thoại 2004 - 5 Class

  MU Kí Ức 2004 - Bản huyền thoại 2004 - 5 Class

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Kí Ức Ss1.5 Đỉnh Cao 2004 vào 13h ngày 14/04/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Tối Ưu

 • 10

  10. MU Kí Ức 2004 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Bản huyền thoại 2004 - 5 Class

  MU Kí Ức 2004 - Bản huyền thoại 2004 - 5 Class

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Kí Ức Ss1.5 Đỉnh Cao 2004 vào 13h ngày 14/04/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 11

  11. Mu Xưa 2003 Season 2 - Season 2 Exp 300x - Drop 10% - Thách thức dân cầy lối chơi mới lạ

  Mu Xưa 2003 Season 2 - Thách thức dân cầy lối chơi mới lạ

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 14/04/2024

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: AntihackPro

 • 12

  12. MU Season 1 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Không TOP Nạp, Không Mốc Nạp, FREE

  MU Season 1 - Không TOP Nạp, Không Mốc Nạp, FREE

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ TITAN vào 14h ngày 06/04/2024

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 13

  13. MU 97D - Season 2 Exp 5x - Drop 10% - CÀY CHAY MIỄN PHÍ

  MU 97D - CÀY CHAY MIỄN PHÍ

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ KY NIEM vào 20h ngày 03/04/2024

  Exp: 5x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 14

  14. MUSS2PRO - Season 2 Exp 1000x - Drop 20% - EVENT 24/7 -HỖ TRỢ NPC BUFF CLASS

  MUSS2PRO - EVENT 24/7 -HỖ TRỢ NPC BUFF CLASS

  Mu mới ra tháng 03 2024 - Mở máy chủ NORIA vào 19h ngày 30/03/2024

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShiled

 • 15

  15. MuONline2003 - Season 2 Exp 50x - Drop 3% - MuOnline2003 | Phiên Bản 4 Class

  MuONline2003 - MuOnline2003 | Phiên Bản 4 Class

  Mu mới ra tháng 03 2024 - Mở máy chủ Vương Mệnh vào 9h ngày 30/03/2024

  Exp: 50x - Drop: 3%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack

 • 16

  16. Mu Hà nội - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Mu Hà Nội khai mở máy chủ Ma Vương

  Mu Hà nội - Mu Hà Nội khai mở máy chủ Ma Vương

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Ma Vương vào 14h ngày 04/04/2024

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: G

 • 17

  17. Mu Season 2.0 Xưa - Season 2 Exp 300x - Drop 10% - săn wcoin miễn phí, đậm chất cày

  Mu Season 2.0 Xưa - săn wcoin miễn phí, đậm chất cày

  Mu mới ra tháng 03 2024 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 28/03/2024

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: AntihackPro

 • 18

  18. MU Việt Xưa - Season 2 Exp 10x - Drop 20% - KO WEB SHOP - BẢO LƯU THẺ NẠP

  MU Việt Xưa - KO WEB SHOP - BẢO LƯU THẺ NẠP

  Mu mới ra tháng 03 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ Hồi Ức vào 13h ngày 23/03/2024

  Exp: 10x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GK Anti Hack pro

 • 19

  19. Mu Hà Nội 2003 SS1.0 - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Thêm Nhiều Event Hấp Dẫn-Xanh Chín

  Mu Hà Nội 2003 SS1.0 - Thêm Nhiều Event Hấp Dẫn-Xanh Chín

  Mu mới ra tháng 03 2024 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 17/03/2024

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 20

  20. Mu Huyền Thoại 97D - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Cày cuốc miễn phí 100%

  Mu Huyền Thoại 97D - Cày cuốc miễn phí 100%

  Mu mới ra tháng 03 2024 - Mở máy chủ 97D vào 21h ngày 16/03/2024

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIPPro

 • 21

  21. Mu Việt Nam SS2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 40% - train wcoin free

  Mu Việt Nam SS2 - train wcoin free

  Mu mới ra tháng 03 2024 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 19h ngày 16/03/2024

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 22

  22. Mu Việt Nam SS2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 40% - Phục Hưng - NPC BUFF Free - Train

  Mu Việt Nam SS2 - Phục Hưng - NPC BUFF Free - Train

  Mu mới ra tháng 03 2024 - Mở máy chủ máy chủ 7: Phục Hưng vào 19h ngày 16/03/2024

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Lion

 • 23

  23. MU Hà Nội Xưa SS1 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Server Ổn Định, Support 24/7

  MU Hà Nội Xưa SS1 - Server Ổn Định, Support 24/7

  Mu mới ra tháng 03 2024 - Mở máy chủ Máy chủ CUỒNG PHONG vào 14h ngày 15/03/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MUHN

 • 24

  24. MU Hà Nội Season 1 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Bạn còn chơi, tui còn mở. Yên tâm

  MU Hà Nội Season 1 - Bạn còn chơi, tui còn mở. Yên tâm

  Mu mới ra tháng 03 2024 - Mở máy chủ Máy chủ CUỒNG PHONG vào 14h ngày 15/03/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MUHN

 • 25

  25. Mu Hà Nội 97D - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Mu cổ xưa, Bản chuẩn 97D, 4 class

  Mu Hà Nội 97D - Mu cổ xưa, Bản chuẩn 97D, 4 class

  Mu mới ra tháng 03 2024 - Mở máy chủ Hà Nội 97D vào 13h ngày 08/03/2024

  Exp: 20x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 26

  26. Mu Xưa 2003 Season 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - tìm lại ký ức năm xưa

  Mu Xưa 2003 Season 2 - tìm lại ký ức năm xưa

  Mu mới ra tháng 03 2024 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 10/03/2024

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: AntihackPro

 • 27

  27. Mu Việt xưa SS2 - Season 2 Exp 30x - Drop 20% - Không webshop, không hàm hiệu

  Mu Việt xưa SS2 - Không webshop, không hàm hiệu

  Mu mới ra tháng 03 2024 - Mở máy chủ Hồi ức vào 13h ngày 06/03/2024

  Exp: 30x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PLK pro

 • 28

  28. MU Hà Nội 2002 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Duy trì lâu dài - không lo đóng cửa

  MU Hà Nội 2002 - Duy trì lâu dài - không lo đóng cửa

  Mu mới ra tháng 03 2024 - Mở máy chủ Máy chủ CUỒNG PHONG vào 14h ngày 15/03/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 29

  29. www.hanoi-mu.com - Season 2 Exp 9999x - Drop 20% - Mu Season 1 cày Gcoin mua đồ Full

  www.hanoi-mu.com - Mu Season 1 cày Gcoin mua đồ Full

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Hà Nội vào 14h ngày 28/02/2024

  Exp: 9999x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 30

  30. Mu Hà Nội 2003 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Phiên Bản Season1.0-Cày Cuốc

  Mu Hà Nội 2003 - Phiên Bản Season1.0-Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 29/02/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger