Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MuOnline2003 - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - Nguyên thủy chuẩn Webzen
  Alpha Test hôm qua

  MuOnline2003 - Nguyên thủy chuẩn Webzen

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Vương Quyền vào 8h ngày 30/09/2023

  Exp: 1000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 2

  2. MUSS2.TOP - Season 2 Exp 250x - Drop 5% - CHUẨN FPT - CỔ XƯA -CÀY CUỐC

  MUSS2.TOP - CHUẨN FPT - CỔ XƯA -CÀY CUỐC

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ MÁY CHỦ HUYỀN THOẠI vào 14h ngày 01/10/2023

  Exp: 250x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 3

  3. MU HÀ NỘI XƯA SS2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Auto Reset Cộng Hưởng Max 2 Option

  MU HÀ NỘI XƯA SS2 - Auto Reset Cộng Hưởng Max 2 Option

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ VĨNH HẰNG vào 13h ngày 24/09/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

 • 4

  4. MU SEASON 2 - Season 2 Exp 250x - Drop 30% - CÀY QUỐC NÂNG CẤP FREE 99999999%

  MU SEASON 2 - CÀY QUỐC NÂNG CẤP FREE 99999999%

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 17/09/2023

  Exp: 250x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KHÔNG ANTI HACK SOI CHECK MEM

 • 5

  5. Mu Việt Season2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - cân bằng 5 class, chuẩn webzen

  Mu Việt Season2 - cân bằng 5 class, chuẩn webzen

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Atlantis vào 13h ngày 16/09/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 6

  6. MU Hà Nội Season 2 ! - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Phiên Bản Season 2 cổ xưa !

  MU Hà Nội Season 2 ! - Phiên Bản Season 2 cổ xưa !

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 16/09/2023

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

 • 7

  7. MU VIỆT NAM SEASON 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 30% - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  MU VIỆT NAM SEASON 2 - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ MU VIỆT NAM vào 9h ngày 17/09/2023

  Exp: 50x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 8

  8. MU VIỆT NAM SEASON 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 30% - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  MU VIỆT NAM SEASON 2 - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ MU VIỆT NAM vào 9h ngày 17/09/2023

  Exp: 50x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 9

  9. MU VIỆT NAM SEASON 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - Phiên bản đồ xanh season 2

  MU VIỆT NAM SEASON 2 - Phiên bản đồ xanh season 2

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ MU VIỆT NAM vào 9h ngày 10/09/2023

  Exp: 50x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 10

  10. MU HÀ NỘI SEASON 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Mu Hà Nội Season 2 Nguyên Thủy

  MU HÀ NỘI SEASON 2 - Mu Hà Nội Season 2 Nguyên Thủy

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Tranh Bá vào 13h ngày 03/09/2023

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập Vip

 • 11

  11. Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Phiên Bản Season 2 Nguyên Thủy

  Mu Hà Nội Season 2 - Phiên Bản Season 2 Nguyên Thủy

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Tranh Bá vào 13h ngày 03/09/2023

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập Vip

 • 12

  12. Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Mu Hà Nội Season 2 nguyên thủy Đ2op

  Mu Hà Nội Season 2 - Mu Hà Nội Season 2 nguyên thủy Đ2op

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Tranh Bá vào 13h ngày 03/09/2023

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

 • 13

  13. Mu Hoàng Quyền SS2 - Season 2 Exp 999x - Drop 30% - Cày là có, PK cực cháy

  Mu Hoàng Quyền SS2 - Cày là có, PK cực cháy

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Chiến Vương vào 17h ngày 27/08/2023

  Exp: 999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 14

  14. Mu Đế Vương Season2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - item giá trị cầy cuốc lâu dai

  Mu Đế Vương Season2 - item giá trị cầy cuốc lâu dai

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 20/08/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 15

  15. Mu Việt Nam Ss1 - Season 2 Exp 50x - Drop 30% - Lối chơi ss1 nguyên thủy cập nhật.

  Mu Việt Nam Ss1 - Lối chơi ss1 nguyên thủy cập nhật.

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ MuViệtNam ss1 vào 19h ngày 11/08/2023

  Exp: 50x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 16

  16. Mu Việt Nam SS2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 40% - Cầy wcoin miễn phí - drop ngọc 40%

  Mu Việt Nam SS2 - Cầy wcoin miễn phí - drop ngọc 40%

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Atlans vào 19h ngày 05/08/2023

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 17

  17. Mu Vương Season2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - item giá trị cao cầy cuốc lâu dài

  Mu Vương Season2 - item giá trị cao cầy cuốc lâu dài

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Kim Long vào 13h ngày 04/08/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 18

  18. Mu Hà Nội Xưa SS2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Nối Chơi Thuộc Thế Hệ 8x 9x Xưa

  Mu Hà Nội Xưa SS2 - Nối Chơi Thuộc Thế Hệ 8x 9x Xưa

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 01/08/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Chống Hack Tuyệt Đối

 • 19

  19. 👉 MU HÀ NỘI SS2 👈 - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Cộng Hưởng Max 2 Option

  👉 MU HÀ NỘI SS2 👈 - Cộng Hưởng Max 2 Option

  Mu mới ra tháng 07 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Việt Nam vào 13h ngày 29/07/2023

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark (Cá Mập)

 • 20

  20. Mu Bống Tối - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - item giá trị cầy cuốc dài lâu

  Mu Bống Tối - item giá trị cầy cuốc dài lâu

  Mu mới ra tháng 07 2023 - Mở máy chủ Long Vương vào 13h ngày 25/07/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 21

  21. Mu Thống Lĩnh - Season 2 Exp 999x - Drop 30% - Mu Thống Lĩnh - đam mê bất tận

  Mu Thống Lĩnh - Mu Thống Lĩnh - đam mê bất tận

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Thanh Long vào 13h ngày 04/08/2023

  Exp: 999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 22

  22. Mu Online Season 1 - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - Mu Online Season 1

  Mu Online Season 1 - Mu Online Season 1

  Mu mới ra tháng 07 2023 - Mở máy chủ Mu Season1 vào 9h ngày 08/07/2023

  Exp: 50x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 23

  23. Mu Đế Vương - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - item giá trị cao, cầy cuốc,lâu dài

  Mu Đế Vương - item giá trị cao, cầy cuốc,lâu dài

  Mu mới ra tháng 07 2023 - Mở máy chủ Chí Tôn vào 13h ngày 03/07/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 24

  24. Mu Hà Nội - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - 💻XÂY DỰNG SÂN CHƠI LÀNH MẠNH

  Mu Hà Nội - 💻XÂY DỰNG SÂN CHƠI LÀNH MẠNH

  Mu mới ra tháng 07 2023 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 09/07/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 25

  25. Mu Quyền Năng SS2.0 - Season 2 Exp 100x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Lối Chơi Đậm Chất Xưa

  Mu Quyền Năng SS2.0 - Nguyên Thủy-Lối Chơi Đậm Chất Xưa

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 30/06/2023

  Exp: 100x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 26

  26. BLESS MU lối chơi PK - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Event PK dày đặc - Cày Wcoin dễ

  BLESS MU lối chơi PK - Event PK dày đặc - Cày Wcoin dễ

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ HYON vào 13h ngày 23/06/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 27

  27. MU 97D SEASON 1 - Season 2 Exp 10x - Drop 10% - MU 97D SEASON 1 Phiên Bản 3Class

  MU 97D SEASON 1 - MU 97D SEASON 1 Phiên Bản 3Class

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ SEASON 1 vào 9h ngày 24/06/2023

  Exp: 10x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 28

  28. BLESS MU lối chơi PK - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Event PK dày đặc - Cày Wcoin dễ

  BLESS MU lối chơi PK - Event PK dày đặc - Cày Wcoin dễ

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ HYON vào 13h ngày 17/06/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 29

  29. Mu Việt SS2 - Season 2 Exp 400x - Drop 30% - Cày Quốc Là Có Tất cả . k mốc nạp

  Mu Việt SS2 - Cày Quốc Là Có Tất cả . k mốc nạp

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 14h ngày 17/06/2023

  Exp: 400x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GOLDSHIELD

 • 30

  30. 🔴MU HUYỀN THOẠI SS2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Hồi Ức Tuổi Trẻ - Server Chuẩn Mực

  🔴MU HUYỀN THOẠI SS2 - Hồi Ức Tuổi Trẻ - Server Chuẩn Mực

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 17/06/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: RG + Server

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger